Kazuro, Stanisław

Zgłoszenie do artykułu: Kazuro, Stanisław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

12 piosenek ludowych: op. 168

Wydawnictwo Eugeniusza Kuthana

1950

30 pieśni dziecięcych: na jeden głos

„Nasza Księgarnia”

1933

30 pieśni dziecięcych z fortepianem: op. 49

„Nasza Księgarnia”

1933

3 pieśni: na jeden głos z towarzyszeniem fortepianu

Gebethner i Wolff

1917

Antologia pieśni chóralnej: op. 253

Polski Związek Chórów i Orkiestr

1960

Cztery mile: piosnka kaszubska

Lutnia Lubelska

1929

Czy znasz ten kraj?: na 4-głosowy chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1948

Czy znasz ten kraj?: na 4-głosowy chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Czy znasz ten kraj?: na 4-głosowy chór mieszany a cappella

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Daleko... daleko... za dworem za borem...: pieśń na 1 głos z towarzyszeniem fortepianu

Gebethner i Wolff

1917

Daleko... daleko... za dworem za borem...: krakowiak: pieśń na chór mieszany z orkiestrą lub fortepianem

Gebethner i Wolff

1927

Daleko pójdę: na 4-głosowy chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1948

Daleko pójdę: na 4-głosowy chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1952

Dlaczego kryjesz oczy?: piosenka włoska

Lutnia Lubelska

1929

Dwie pieśni na chór męski: Krakowiak (Daleko, daleko...) ; Niech żyje nam

Feliks Grąbczewski

1938

Dziś dziadka imieniny: pieśń przeznaczona na 19-go marca: na chór mieszany

Feliks Grąbczewski

1935

Hymn ludowy Gdy naród do boju: na jeden głos z fortepianem w łatwym układzie

Wydawnictwo Stronnictwa Ludowego

1948

Hymn ludowy "Gdy naród do boju": na 1 głos z fortepianem

Wydawnictwo Stronnictwa Ludowego

1948

Hymny i pieśni: na jeden głos z fortepianem

Gebethner i Wolff

1949

Kołysanka

Kołysanka: na 4-głosowy chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1949

Kołysanka: na 4-głosowy chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Krakowiak: na chór mieszany

Feliks Grąbczewski

1938

Krakowiak: na chór mieszany

Wołyński Związek Młodzieży Wiejskiej

1939

Krakowiak nr 1: op. 1

1950

Królewicz maj: na 4-głosowy chór mieszany

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1948

Lot...: oratorium

Mewy – nad wielkiem morzem: chór mieszany

Lutnia Lubelska

1930

Morze: zbiór pieśni na chór mieszany

Wojewódzki Dom Twórczości Ludowej

1957

Na morzu

Nad wielkim morzem: dwanaście pieśni o polskim morzu na chór mieszany a cappella. Z. 2

Gebethner i Wolff

1927

Niech żyje nam ; Krakowiak

Nowe solfeggio: na podstawach systemu tetrachordowego do użytku szkół ogólnokształcących

Wydawnictwo Muzyczne Arcta

1925

P. O. W.

Pieśń L.O.P.P.: muzyka na głos solowy z fortepianem

Zarząd Główny Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej

1934

Pieśń L.O.P.P.: muzyka na dwa głosy dziecięce. Op. 53, Nr 2

Zarząd Główny Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej

1934

Pieśń L.O.P.P.: muzyka na chór mieszany. Op. 53, Nr 3

Zarząd Główny Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej

1934

Pieśń L.O.P.P.: muzyka na chór trzygłosowy dziecięcy. Op. 53, Nr 4

Zarząd Główny Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej

1934

Pieśń L.O.P.P.: muzyka na chór męski. Op. 53, Nr 5

Zarząd Główny Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej

1934

Pieśń lotnika: op. 63

Zarząd Główny Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej

1935

Pieśni

Gebethner i Wolff

1922

Pieśni dziecięce dwugłosowe: op. 54

„Nasza Księgarnia”

1936

Pieśni dziecięce: dwugłosowe: op. 55

„Nasza Księgarnia”

1936

Pieśni na 3 głosowy chór żeński. Vol. 2

Pieśni o ziemi i morzu Italii: na chór mieszany a cappella

Gebethner i Wolff

1928

Piosenka

Piosenka na fortepian

Gebethner i Wolff

1918

Raptularzyk szkolny: pieśni okolicznościowych: w łatwym układzie na trzy męskie lub żeńskie głosy

Józef Zawadzki

1925

Słońce: oratorium panteistyczne

Słońce: oratorium panteistyczne

Departament Sztuki, Wydziału Oświaty i Kultury Magistratu m. st. Warszawy

1932

Szermierze: chór mieszany a cappella

1951

Szermierze: pieśni masowe

1949

Trzecia suita legionowa na chór mieszany

1932

Trzecia suita wokalna legionowa: na chór mieszany

Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny

1931

Tuberozy: I suita wokalna na chór mieszany a cappella do słów Edwarda Słońskiego: głosy

Wielkopolski Związek Kół Śpiewaczych

1929

Utwory łatwe na chór mieszany: Stanisław Kazuro: pieśni ludowe op. 54

Towarzystwo Wydawnicze Muzyki Polskiej

1934

W cichej przystani

1930

Wiosna

Wybór pieśni: na chór mieszany

Czytelnik

1953

Żeglerz ; Serota: pieśni ludowe kaszubskie z op. 54: na 4-głosowy chór mieszany a cappella

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1948

Żeglerz i Serota: pieśni ludowe kaszubskie: z op. 54: na 4-głosowy chór mieszany a cappella

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Żegluga

Zimowa baśń

Warszawianka: 1831 r.: chór mieszany a cappella

Pieśń Pokoju: hymn światowej Federacji Młodzieży Demokratycznej

Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Pieśń żeglarzy: na chór mieszany a cappella: op. 48 nr 3

Wydawnictwo Muzyczne „Lira Polska”

1925

Na fujarce

1946

Więcej...