Maklakiewicz, Jan

Zgłoszenie do artykułu: Maklakiewicz, Jan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Kołysanka

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Pieśń o burmistrzance

Towarzystwo Wydawnicze Muzyki Polskiej

1930

Błękitne bolero: tango

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

4 Pieśni japońskie: na sopran i orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1947

4 pieśni japońskie: na sopran i orkiestrę: układ na głos i fortepian

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1947

Adieu, bądź zdrów: boston

1931

Adieu, bądź zdrów: boston

Gebethner i Wolff

1931

Buduj Warszawę

Czytelnik

1951

Buduj Warszawę

Zjednoczenie Polskich Związków Śpiewaczych i Muzycznych

Buduj Warszawę

Do matki: na chór męski

Feliks Grąbczewski

1938

Dwa wiatry: na chór mieszany

Feliks Grąbczewski

1937

Dwaj artylerzyści: piosenka na 2 głosy i fortepian

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej

1951

Dwie pieśni poświęcone pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego: Serce syna kochające ; Jego uśmiech: na chór mieszany

Feliks Grąbczewski

1938

Fontanna na rynku: walc

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Kolędy: na chór mieszany z towarzyszeniem organów

Stanisław Arct

1949

Kołysanka: na 4-głosowy chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1948

Kołysanka: na 4-głosowy chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1948

Kołysanka: na 4-głosowy chór męski a cappella

3

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Kołysanka: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Kołysanka: na chór mieszany a cappella

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1949

Kołysanka: na chór mieszany a cappella

3

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1949

Kołysanka: na 4-głosowy chór mieszany a cappella

4

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Na Pierwszy Maja

Czytelnik

1953

Najświętsza Panno: pieśń na cześć N. M. P. z XVII w.: na chór mieszany lub 4 głosy męskie z tow[arzyszeniem] organów

Feliks Grąbczewski

1938

Nowy mazur: na głos z fortepianem

Czytelnik

1953

Pierwsza Brygada: na chór mieszany

Feliks Grąbczewski

1935

Pieśń o Stalowej Woli

Feliks Grąbczewski

1939

Pieśń o polskiem morzu

1936

Pieśń o przyjaźni polsko-radzieckiej

Czytelnik

1951

Pieśni pątnicze do Matki Boskiej: solo, chór mieszany lub męski z towarzyszeniem organów

Feliks Grąbczewski

1936

Piosenka o broni: na 2 głosy z towarzyszeniem fortepianu

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej

1951

Piosenki mariensztackie

Stanisław Arct

1950

Piosenki szkolne: śpiewnik dla 1-4 klas szkół powszechnych. Z. 4

Feliks Grąbczewski

1939

Radujcie się bracia mili: polonez-kolęda na chór mieszany z akompaniamentem fortepianu lub organów

Feliks Grąbczewski

1934

Siedem róż: tango z repertuaru Jerzego Połomskiego

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Siedem róż: tango

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Śląsk pracuje i śpiewa: suita ludowa: na tenor, chór męski, żeński i mieszany i orkiestrę symfoniczną

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Spółdzielcze jutro

Czytelnik

1953

Suita łowicka: na sopran, chór mieszany i orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Trzy struny: pieśń do słów Kazimiery Iłłakowiczówny, dedykowanych w 1912 r. Józefowi Piłsudskiemu: na chór męski

Feliks Grąbczewski

1935

Wielki walc

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Wieża srebrnych dzwonów: śpiew historyczny: na chór mieszany

Wołyński Związek Młodzieży Wiejskiej

1936

Wieża srebrnych dzwonów: śpiew historyczny: na chór mieszany

Feliks Grąbczewski

1936

Wódz: pieśń poświęcona pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego: na chór mieszany

Feliks Grąbczewski

1938

Wróżyła z gałązeczki: głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Z Belwederu cię wieźli jak święte relikwie: żałobna kantata ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego na 4-głosowy chór mieszany

Feliks Grąbczewski

1935

Z Belwederu cię wieźli jak święte relikwie: żałobna kantata ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego na chór męski

Feliks Grąbczewski

1935

Zabrze: na 4-głosowy chór mieszany a cappella lub z orkiestrą symfoniczną: wyciąg fortepianowy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Zabrze: na 4- głosowy chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1949

Zabrze: na 4-głosowy chór mieszany a cappella lub z orkiestrą symfoniczną

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

A jeśli ciebie ja zapomnę, Ojczyzno moja…: pieśń patriotyczna: na chór mieszany a cappella

Feliks Grąbczewski

1934

W odwiecznej ciszy gwiazd

Feliks Grąbczewski

1937

Znasz li ten kraj: na chór mieszany

Feliks Grąbczewski

1936

Pieśń o pokoju: na chór męski a cappella

Polski hymn narodowy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1948

Polski hymn narodowy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1948

To idzie młodość: marsz z filmu „Przygoda na Mariensztacie”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Pieśni masowe: na zespół świetlicowy

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej

1953

Więcej...
Bibliografia