Marek, Jerzy Andrzej

Zgłoszenie do artykułu: Marek, Jerzy Andrzej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

Anastazja Pietrowna

Marek, Jerzy Andrzej

Kofta, Jonasz

Ballada o zimowej dziewczynie

Marek, Jerzy Andrzej

Kreczmar, Adam

Chrońcie nas poetów

Marek, Jerzy Andrzej

Osiecka, Agnieszka

Czy moja?

Marek, Jerzy Andrzej

Kreczmar, Adam

Czy twoja

Marek, Jerzy Andrzej

Kreczmar, Adam

Daj

Marek, Jerzy Andrzej

Kreczmar, Adam

Danse macabre

Marek, Jerzy Andrzej
Nohavica, Jaromir

Nohavica, Jaromir
Marek, Jerzy

Gdy nad Gwdą

Marek, Jerzy Andrzej

Pietrzak, Jan

Gdybym miał 10 000 ton

Marek, Jerzy Andrzej

Kofta, Jonasz

Jak cię miły zatrzymać

Marek, Jerzy Andrzej

Kreczmar, Adam

Jak dobrze

Marek, Jerzy Andrzej

Kofta, Jonasz

Kamień

Marek, Jerzy Andrzej

Groński, Ryszard Marek

Kochaj mnie mniej

Marek, Jerzy Andrzej

Kreczmar, Adam

Lodołamacz

Marek, Jerzy Andrzej

Janczarski, Jacek

Menuet dla króla Stasia

Marek, Jerzy Andrzej

Kofta, Jonasz

Mężowie pięknych żon

Marek, Jerzy Andrzej

Kreczmar, Adam

Między nami nic nie było

Marek, Jerzy Andrzej

Kreczmar, Adam

Miłujcie tedy ile chcecie

Marek, Jerzy Andrzej

Kreczmar, Adam

Nie jestem sam

Marek, Jerzy Andrzej

Janczarski, Jacek

Nie żałuj dni

Marek, Jerzy Andrzej

Stępień, Wacław
Gozdawa, Zdzisław

Poranne tango

Marek, Jerzy Andrzej

Kreczmar, Adam

Protest song

Marek, Jerzy Andrzej

Kofta, Jonasz

Taką cię mam jakiej cię chciałem

Marek, Jerzy Andrzej

Kreczmar, Adam

To wszystko mafia

Marek, Jerzy Andrzej

Kofta, Jonasz

Tutaj w Warszawie

Marek, Jerzy Andrzej

Sadowski, Roman

Tyle jeszcze przed nami

Marek, Jerzy Andrzej

Kocyłak, Ireneusz

Tylko jesienią

Marek, Jerzy Andrzej

Kofta, Jonasz

Tyś jest

Marek, Jerzy Andrzej

Kreczmar, Adam

W taki świt

Marek, Jerzy Andrzej

Bordowicz, M.

Wakacje nie zawsze wesołe

Marek, Jerzy Andrzej

Janczarski, Jacek

Wielki człowiek

Marek, Jerzy Andrzej

Pietrzak, Jan

Wiezie nas Wielki Wóz

Marek, Jerzy Andrzej

Zalewski, Jan

Wszystko dla pań

Marek, Jerzy Andrzej

Kofta, Jonasz
Kreczmar, Adam

Żołnierz na warcie nie tańczy walca

Marek, Jerzy Andrzej

Kreczmar, Adam
Janczarski, Jacek

Więcej...
Bibliografia