Mikołajczak, Andrzej

Zgłoszenie do artykułu: Mikołajczak, Andrzej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

Citron reggae

Mikołajczak, Andrzej

Sobczak, Andrzej
Łojan, Jan Kazimierz

Dałem to co miałem

Mikołajczak, Andrzej

Sobczak, Andrzej

Gdzie jest wczorajszy dzień

Mikołajczak, Andrzej

Gaszyński, Marek
Dzikowski, Krzysztof

Gwiazdka biednych i samotnych

Mikołajczak, Andrzej

Sobczak, Andrzej

Jak marzyć to w marcu

Mikołajczak, Andrzej

Sobczak, Andrzej

Jak ślad na wodzie

Mikołajczak, Andrzej

Sobczak, Andrzej

Już koniec szkoły

Mikołajczak, Andrzej

Sobczak, Andrzej

Już nie zaczniesz od początku

Mikołajczak, Andrzej

Sobczak, Andrzej

Na jednym wózku

Mikołajczak, Andrzej

Sobczak, Andrzej

Na majówkę

Mikołajczak, Andrzej

Sobczak, Andrzej

Na oślep

Mikołajczak, Andrzej

Sobczak, Andrzej

Napisz proszę

Mikołajczak, Andrzej

Jastrzębiec-Kozłowski, Andrzej

Nie zadzwonisz

Mikołajczak, Andrzej

Sobczak, Andrzej

Po nas choćby potop

Mikołajczak, Andrzej

Sobczak, Andrzej

Póki trwa szaleńczy taniec

Mikołajczak, Andrzej

Sobczak, Andrzej

Pola złociste

Mikołajczak, Andrzej

Sobczak, Andrzej
Łojan, Jan Kazimierz

Sam sobie żeglarzem

Gąssowski, Wojciech
Mikołajczak, Andrzej
Michalski, Aleksander

Miller, Jerzy

Samotna przy stole

Mikołajczak, Andrzej

Sobczak, Andrzej

Stracony weekend

Mikołajczak, Andrzej

Marta Bellan

Świat jaki jest

Mikołajczak, Andrzej

Jastrzębiec-Kozłowski, Andrzej

To już kwiecień

Mikołajczak, Andrzej

Sobczak, Andrzej

Tylko jeden dom

Mikołajczak, Andrzej

Sobczak, Andrzej

Wyślij esemesa

Mikołajczak, Andrzej

Sobczak, Andrzej

Zaśpiewajmy kolędową pieśń

Mikołajczak, Andrzej

Sobczak, Andrzej

Więcej...
Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

Katalog Biblioteki Narodowej.

3. 

http://www.polskirock.art.pl/.
Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 09.03.2017].