Olearczyk, Edward

Zgłoszenie do artykułu: Olearczyk, Edward

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Wesoła drużyna

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Kubuś: fokstrot-swing

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Karolina: z repertuaru Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Wierzba: z repertuaru Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Polskie pieśni rewolucyjne z lat 1918–1939

Książka i Wiedza

1950

Jestem zuch: cykl piosenek dla przedszkola

„Nasza Księgarnia”

1951

Pieśń powitania: na nutę staropolską

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Ukochany kraj: melodie na orkiestrę dętą

Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury

1985

Służba Polsce

Czytelnik

1951

Ballada o Aleksandrze ze Sztenberku Kostce Napierskim

Czytelnik

1952

Błękitny staw

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Chłopska kołysanka: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Czekałam: slow-fox

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Dwa wiosła: slow-fox

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Kołysanka warszawska

Czytelnik

1951

Kujawiak

Czytelnik

1951

Miliony rąk: na chór mieszany z fortepianem

-

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Miliony rąk: na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Miliony rąk: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Miliony rąk: na głos z fortepianem

-

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Młoda piosenka

Czytelnik

1951

Na strażnicy: walc

Zjednoczenie Młodzieży Polskiej

1954

Na strażnicy: walc na głos i fortepian

Czytelnik

1953

Na strażnicy: walc na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Nie wszystko się zmieniło: slowfox

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Pal się, fajeczko

Czytelnik

1952

Pieśń o Prezydencie

Czytelnik

1952

Pieśni i piosenki wybrane

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Pieśni masowe na orkiestrę dętą

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej

1951

Pieśni o Nowej Hucie: na głos i fortepian

Czytelnik

1952

Piosenka marynarska

Czytelnik

1952

Piosenka o pepeszy: na głos z towarzyszeniem fortepianu

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej

1950

Piosenka o przyjaźni: na głos i fortepian

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej

1951

Piosenka o samolocie Iliuszyn

Wydawnictwo „Prasa Wojskowa”

1950

Piosenka o wiosennym siewie

Czytelnik

1952

Piosenka zetempowców Warszawy: na chór mieszany z fortepianem

-

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Piosenka zetempowców Warszawy: na głos z fortepianem

-

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Pokój! Mir! Frieden! Paix!

Czytelnik

1952

Pokój! Mir! Frieden! Paix!

Czytelnik

1952

Pokój! Mir! Frieden! Paix!

Czytelnik

1951

Przed świtem

Czytelnik

1952

Przysięgamy Ci Ojczyzno: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Saperzy, saperzy…

Czytelnik

1953

Skąd taka zmiana: na chór mieszany a cappella

-

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Skąd taka zmiana: na głos z fortepianem

-

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Skowronek: krakowiak na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Spotkanie Murmańsk-Wisła: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Stawaj bracie

Czytelnik

1952

Stawaj bracie

Wydawnictwo Zarządu Głównego Związku Młodzieży Polskiej Wydział Propagandy i Agitacji

Sztafeta pokoju

Czytelnik

1952

Takich mamy chłopców we wsi: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Walc maturzystów: głos z fortepianem lub akordeonem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Walc maturzystów: z repertuaru Rajmunda Fleszara

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Warkocz: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Warszawska Dzielnica Mieszkaniowa MDM: polka

Czytelnik

1952

Wiatr pokoju

Czytelnik

1950

Wiosenny list: na głos i fortepian

Czytelnik

1952

Wiosna w Neapolu: włoska piosenka ludowa z repertuaru Reginy Bielskiej

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Złączone dłonie: na chór mieszany z fortepianem

-

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Złączone dłonie: pieśń masowa na czterogłosowy chór mieszany

Zwycięski sztandar

Czytelnik

1952

Pieśni masowe: na zespół świetlicowy

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej

1953

Więcej...
Bibliografia