Sadowski, Robert

Zgłoszenie do artykułu: Sadowski, Robert

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Gawliński Robert

X

Starling S.A.

1998

CD

48:16

Houk

Natural Way: full noize

Bass Records

1992

CD

44:37

Houk

Natural Way: full noize

Metal Mind Productions

2004

CD

44:37

Houk

Soul ammunition

Metal Mind Productions

2004

CD

47:15

Houk

Soul ammunition

S.P. Records

1992

CD

47:15

Houk

Transmission into your heart

Izabelin Studio

1994

CD

53:42

Houk

Transmission into your heart

Metal Mind Productions

2004

CD

53:42

Kobong

Chmury nie było

Metal Mind Records

1997

CD

01:07:24

Kobong

Kobong

Izabelin Studio

1995

CD

51:26

Kult

Kaseta

Arston

1989

LP

39:15

Kult

Kaseta

S.P. Records

1995

CD

48:24

Kult

Kaseta

S.P. Records

2012

CD

48:24

Soyka

Solo recital

Magic Music

2008

CD

Więcej...
Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.polskirock.art.pl/
Archiwum Polskiego Rocka [odczyt: 19.01.2016].

3. 

Katalog Biblioteki Narodowej