Utwory z repertuaru Partity: na zespół gitarowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoby (12)

Strzałka
  Nazwisko i imię
Strzałka
Data urodzenia
Strzałka
Data śmierci
Strzałka

Frajndt, Andrzej

06.11.1951

Jastrzębiec-Kozłowski, Andrzej

19.10.1935

2009

Kleyny, Jerzy

10.02.1927

04.11.1999

Kondratowicz, Janusz

20.07.1940

02.07.2014

Kopff, Antoni

19.08.1944

11.02.2021

Kuryło, Andrzej

02.10.1943

Maszyk, Wacław

Niewiadomska, Jolanta

Pietrzak, Anna

16.06.1952

Sośnicka, Ewa

Wagner, Ryszard

Zimiński, Marian

20.01.1945

25.11.1997

Więcej...

Zespoły (1)

Strzałka
  Nazwa
Strzałka
Rok powstania
Strzałka
Rok rozwiązania
Strzałka

Partita

1966

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.