Lekcja ¦piewania

Siedemdziesi±ta Trzecia i Trzydzie¶ci Dziewięć Czterdziestych Pi±tych

23 sierpnia 2019
Spis piosenek
SPIS PIOSENEK:
1. DNIA PIERWSZEGO WRZE¦NIA
2. HEJ, CHŁOPCY, BAGNET NA BROŃ
3. SIEKIERA, MOTYKA
4. KARPACKA BRYGADA
5. MODLITWA OBOZOWA
6. MORZE, NASZE MORZE
7. TERAZ JEST WOJNA
8. TO MY DYWIZJON 303
9. SERCE W PLECAKU
10. OKA
11. MARSZ I KORPUSU
12. MARSZ II KORPUSU
13. DZI¦ DO CIEBIE PRZYJ¦Ć NIE MOGĘ
14. LWOWSKIE PUCHACZE
15. MARSZ MOKOTOWA
16. GDZIE Sˇ KWIATY Z TAMTYCH LAT
17. RÓŻA I BEZ
18. MARSZ PUŁKOWNIKA BOGEY'A
19. NAPRZÓD DO BOJU ŻOŁNIERZE
20. CZERWONE MAKI NA MONTE CASSINO
21. MAZUREK DˇBROWSKIEGO
22. NIM WSTANIE DZIEŃ – PIOSENKA NA WSZELKI WYPADEK
Opis lekcji

1 wrze¶nia 2019 r.,
Kraków, Mały Rynek,
godzina 17.00

O godzinie 17.00 na Małym Rynku w Krakowie rozpocznie się 73 39/45. edycja Lekcji ¦piewania, specjalna Lekcja z ułamkowym liczebnikiem, przygotowana z okazji smutnej, 80. rocznicy wybuchu II wojny ¶wiatowej.
Na koncert „Wrzesień 1939”, którego głównymi wykonawcami s± krakowianie, tradycyjnie zapraszaj±: Biblioteka Polskiej Piosenki, Teatr Loch Camelot i Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Koncert poprowadz± Ewa Kornecka i Waldemar Domański, pomysłodawca Krakowskich Lekcji ¦piewania. Lekcja tradycyjnie odbędzie się pod honorowym patronatem prezydenta Jacka Majchrowskiego. Na tę szczególn± okazję Biblioteka Polskiej Piosenki przygotowała 3500 bezpłatnych ¶piewników.

Ponadto uczestnicy Lekcji wraz ze ¶piewnikiem będ± mogli otrzymać wyj±tkowe wydawnictwo CD Biblioteki Polskiej Piosenki pt.: „ Album Patriotyczny” (dofinansowane ze ¶rodków Narodowego Centrum Kultury, w ramach programu „Kultura – Interwencje 2019). „ Album Patriotyczny” to krakowski muzyczny wkład w obchody 80-tej rocznicy wybuchu II wojny ¶wiatowej. Utwory, które znajduj± się na tej płycie zostały nagrane przez zwykłych ludzi, przedstawicieli wszystkich pokoleń. Dzieci, doro¶li i starsi za¶piewali piosenki II wojny ¶wiatowej tak jak potrafili najlepiej i najpiękniej. Kolejka do mobilnego studia nagrań Biblioteki Polskiej Piosenki potwierdziła, że pamięć o niełatwej, polskiej historii nadal zmusza do refleksji i wywołuje potrzebę oddania czci ludziom i bohaterom tamtych czasów.

73 39/45. Lekcja ¦piewania

2 wrze¶nia 2019 / OKBPP