Lekcja ¦piewania

Siedemdziesi±ta Pi±ta

6 listopada 2019
Spis piosenek
SPIS PIOSENEK:
1. NA WAWEL
2. IDZIE ŻOŁNIERZ
3. ¦WIĘTA MIŁO¦CI. HYMN SZKOŁY RYCERSKIEJ
4. PRZYSIĘGA KO¦CIUSZKI (NA KRAKOWSKIM RYNKU)
5. MARSZ STRZELCÓW 1863
6. WARCZˇ KARABINY
7. ARMATA
8. MY, PIERWSZA BRYGADA
9. WSZYSTKO CO NASZE (MARSZ SKAUTÓW, HYMN HARCERSKI)
10. SIEKIERA, MOTYKA
11. PIERWSZY SIERPNIA – DZIEŃ KRWAWY
12. MARSZ MOKOTOWA
13. PAŁACYK MICHLA
14. MARSZ PUŁKOWNIKA BOGEY'A
15. KARPACKA BRYGADA
16. ZIELONA WRON-a
17. OJCZYZNA
18. NIECH SIĘ W NAS GOI
19. DOBRANOC OJCZYZNO
20. MAZUREK DˇBROWSKIEGO (POLSKI HYMN NARODOWY)
21. KONIK NA BIEGUNACH (PIOSENKA NA WSZELKI WYPADEK)
Opis lekcji

11 listopada 2019 r.,
Kraków, Rynek Główny,
godzina 17.00

11 listopada 2019 roku na Rynku Głównym w Krakowie o godz. 17.00 odbędzie się 75. Krakowska Lekcja ¦piewania. Tradycyjnie Arty¶ci Loch Camelot pod przewodnictwem Ewy Korneckiej, wspólnie ze zgromadzon± na Rynku publiczno¶ci± za¶piewaj± najpiękniejsze polskie pie¶ni i piosenki patriotyczne. Koncert poprowadzi Waldemar Domański, dyrektor O¶rodka Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki oraz pomysłodawca Krakowskich Lekcji ¦piewania.

Na scenie Lekcji ¦piewania „piosenkę na wszelki wypadek” wykona Michał Hochmann, artysta który rozsławił utwór „Konik na biegunach”. Wyst±pi± także nowi Mieszkańcy Krakowa z Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja, którzy po raz kolejny zmierz± się z polskimi tekstami piosenek.
Na tę szczególn± okazję Biblioteka Polskiej Piosenki przygotowała 6500 bezpłatnych ¶piewników. Lekcja tradycyjnie odbędzie się pod honorowym patronatem prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

Organizatorami koncertu piosenek patriotycznych na Rynku Głównym s± Miasto Kraków, Biblioteka Polskiej Piosenki i Teatr Loch Camelot.

75. Lekcja ¦piewania

11 listopada 2019 / OKBPP

75. Krakowska Lekcja ¦piewania - spot

5 listopada 2019 / OKBPP

PATRONAT MEDIALNY