Lekcja ¦piewania

Siedemdziesi±ta Szósta

11 grudnia 2019
Spis piosenek
SPIS PIOSENEK:
1. GDY SIĘ CHRYSTUS RODZI
2. W WIELKIM MIE¦CIE
3. GORE GWIAZDA JEZUSOWI
4. STILLE NACHT – CICHA NOC
5. NUŻMY BRACIA PASTUSZKOWIE
6. NIE BYŁO MIEJSCA DLA CIEBIE
7. TRYUMFY KRÓLA NIEBIESKIEGO
8. W DZIEŃ BOŻEGO NARODZENIA
9. GDY ¦LICZNA PANNA
10. CIESZMY SIĘ I POD NIEBIOSY
11. JEST STÓŁ NAKRYTY
12. PRZYBIEŻELI DO BETLEJEM
13. CZAS PREZENTÓW
14. PÓJD¬MY WSZYSCY DO STAJENKI
15. GDYBY¦ SIĘ NARODZIŁ, PANIE…
16. NOJPIEKNIEJSO NOCKA
17. KOLĘDA DLA TĘCZOWEGO BOGA
18. PASTORAŁKA KRAKOWSKA
19. GWIAZDA NAD NASZYM DOMEM
20. TAKI DZIEŃ, TAKA NOC
21. W¦RÓD NOCNEJ CISZY
22. BÓG SIĘ RODZI
**. BĘDZIE KOLĘDA
**. Z KOPYTA KULIG RWIE
Opis lekcji

22 grudnia 2019 r.,
Kraków, Mały Rynek,
godzina 16.00

22 grudnia 2019 o godz. 16.00 roku na Małym Rynku w Krakowie odbędzie się 76. Krakowska Lekcja ¦piewania - koncert, który jest autorskim pomysłem dyrektora Biblioteki Polskiej Piosenki Waldemara Domańskiego. Arty¶ci Loch Camelot wspólnie ze zgromadzon± na Rynku publiczno¶ci± za¶piewaj± najpiękniejsze polskie kolędy. Na tę okazję Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa przygotowała 2500 bezpłatnych ¶piewników. Koncert tradycyjnie otrzymał honorowy patronat prezydenta Jacka Majchrowskiego.

76. Lekcja ¦piewania

22 grudnia 2019 / OKBPP

76. Krakowska Lekcja ¦piewania - Kolędy

18 grudnia 2019 / OKBPP

PATRONAT MEDIALNY