Lekcja ¦piewania

Siedemdziesi±ta Dziewi±ta

10 grudnia 2021
Spis piosenek
SPIS PIOSENEK:
1. BĘDZIE KOLĘDA
2. GDY SIĘ CHRYSTUS RODZI
3. GORE GWIAZDA JEZUSOWI
4. STILLE NACHT – CICHA NOC
5. NUŻMY BRACIA PASTUSZKOWIE
6. NIE BYŁO MIEJSCA DLA CIEBIE
7. TRYUMFY KRÓLA NIEBIESKIEGO
8. W DZIEŃ BOŻEGO NARODZENIA
9. GDY ¦LICZNA PANNA
10. CIESZMY SIĘ I POD NIEBIOSY
11. JEST STÓŁ NAKRYTY
12. PRZYBIEŻELI DO BETLEJEM
13. PÓJD¬MY WSZYSCY DO STAJENKI
14. GDYBY¦ SIĘ NARODZIŁ, PANIE…
15. NOJPIEKNIEJSO NOCKA
16. UCIEKALI
17. PASTORAŁKA KRAKOWSKA
18. GWIAZDA NAD NASZYM DOMEM
19. TAKI DZIEŃ, TAKA NOC
20. W¦RÓD NOCNEJ CISZY
21. BÓG SIĘ RODZI
Opis lekcji

19 grudnia 2021 r.,
Kraków, Mały Rynek,
godzina 16.00

Najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki zabrzmi± podczas 79. Krakowskiej Lekcji ¦piewania „Kolędy do ¶piewania po domach”.
Wspólne kolędowanie odbędzie się na Małym Rynku w niedzielę, 19 grudnia o godz. 16:00.

Podczas tego wyj±tkowego koncertu Arty¶ci Teatru Loch Camelot wspólnie ze zgromadzon± na Małym Rynku publiczno¶ci± za¶piewaj± najpiękniejsze polskie kolędy. Lekcję poprowadzi dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki i pomysłodawca Krakowskich Lekcji ¦piewania – Waldemar Domański.

Widownia będzie liczyć 250 osób, które zajm± miejsca na krzesłach w odległo¶ci 1,5 m. Bezpieczna strefa zostanie odseparowana płotkami wygrodzeniowymi od reszty Małego Rynku.
W tym roku nie przewidziano namiotów ze ¶piewnikami. Teksty kolęd będ± wy¶wietlane na telebimie. W wersji elektronicznej ¶piewnik dostępny jest na stronie internetowej bibliotekapiosenki.pl.

Lekcja ¦piewania będzie transmitowana na żywo na Krakow.pl i profilu Biblioteki Polskiej Piosenki na Facebooku: https://www.facebook.com/BibliotekaPolskiejPiosenki

W sytuacji pojawienia się w Krakowie zwiększonej liczby zachorowań na COVID-19 impreza będzie odwołana.

Organizatorami koncertu na Małym Rynku s± Biblioteka Polskiej Piosenki i Miasto Kraków. Koncert tradycyjnie otrzymał honorowy patronat prezydenta Jacka Majchrowskiego.

Projekt sfinansowany ze ¶rodków Miasta Krakowa.

79. Lekcja ¦piewania

19 grudnia 2021 / OKBPP

79. Krakowska Lekcja ¦piewania (Ľródło: Kronika TVP3 - 19.12.2021)

19 grudnia 2021 / TVP S.A.

PATRONAT MEDIALNY