Lekcja ¦piewania

Osiemdziesi±ta druga

2 listopada 2022
Spis piosenek
SPIS PIOSENEK:
1. NA WAWEL
2. MAZUREK TRZECIEGO MAJA
3. PRZYSIĘGA KO¦CIUSZKI (NA KRAKOWSKIM RYNKU)
4. MARSZ STRZELCÓW 1863
5. KADRÓWKA
6. ARMATA
7. MY, PIERWSZA BRYGADA
8. MORZE NASZE MORZE
9. SIEKIERA, MOTYKA
10. MARSZ MOKOTOWA
11. PAŁACYK MICHLA
12. MARSZ PUŁKOWNIKA BOGEY'A (MOST NA RZECE KWAI)
13. KARPACKA BRYGADA
14. ŁˇCZKO, ŁˇCZKO ZIELONA
15. UKOCHANY KRAJ
16. ZIELONA WRON-a
17. POCHWALONE NIECH BĘDˇ PTAKI
18. NIECH SIĘ W NAS GOI
19. DOBRANOC OJCZYZNO
20. MAZUREK DˇBROWSKIEGO (POLSKI HYMN NARODOWY)
Opis lekcji

82. Lekcja ¦piewania82. Lekcja ¦piewania

11 listopada 2022 r.
Kraków, Rynek Główny
godzina 17.00

20 Lat Krakowskiej Lekcji ¦piewania!!!

PRZYJD¬ NA RYNEK GŁÓWNY, ODBIERZ ¦PIEWNIK I ¦WIĘTUJ RAZEM Z NAMI!

11 listopada na Rynku Głównym zabrzmi± najważniejsze polskie pie¶ni i piosenki. Wszystko w ramach jubileuszowej, 82. Krakowskiej Lekcji ¦piewania pod hasłem „Radosna Niepodległo¶ci”, która rozpocznie się o godz. 17:00.

Tradycyjnie arty¶ci Teatru Loch Camelot pod przewodnictwem Ewy Korneckiej, wraz ze zgromadzon± na Rynku publiczno¶ci± za¶piewaj± najpiękniejsze polskie pie¶ni i piosenki patriotyczne. Koncert poprowadzi dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki Waldemar Domański.
Honorowy patronat nad koncertem obj±ł prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Streaming online z Lekcji ¶piewania będzie dostępny na profilu FB Biblioteki Polskiej Piosenki oraz Krakow.pl.

Organizatorami koncertu piosenek patriotycznych na Rynku w Krakowie s± Biblioteka Polskiej Piosenki i Fundacja Loch Camelot.

W trakcie Lekcji ¦piewania na scenie wyst±pi± uczestnicy projektu „Roz¶piewania Szkoła z histori± w tle”, którzy przedstawi± rezultaty warsztatów organizowanych przez Bibliotekę Polskiej Piosenki w ramach projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

82. Lekcja ¦piewania

14 listopada 2022 / OKBPP

PATRONAT MEDIALNY