Lekcja ¦piewania

Osiemdziesi±ta Trzecia

8 grudnia 2022
Spis piosenek
SPIS PIOSENEK:
1. GDY SIĘ CHRYSTUS RODZI
2. PASTORAŁKA KRAKOWSKA
3. STILLE NACHT – CICHA NOC
4. NUŻ MY BRACIA PASTUSZKOWIE
5. TRYUMFY KRÓLA NIEBIESKIEGO
6. W ŻŁOBIE LEŻY
7. LULAJŻE, JEZUNIU
8. CIESZMY SIĘ I POD NIEBIOSY
9. JEST STÓŁ NAKRYTY
10. DO SZOPY, HEJ PASTERZE
11. NIECHAJ WESOŁO GRAJˇ
12.DZISIAJ W BETLEJEM
13. GDY ¦LICZNA PANNA
14. GDYBY¦ SIĘ NARODZIŁ, PANIE…
15. UCIEKALI
16. NOJPIEKNIEJSO NOCKA
17. GWIAZDA NAD NASZYM DOMEM
18. TAKI DZIEŃ, TAKA NOC
19. W¦RÓD NOCNEJ CISZY
20. BÓG SIĘ RODZI
Opis lekcji

18 grudnia 2022 r.,
Kraków, Mały Rynek,
godzina 16.00

Najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki zabrzmi± podczas 83. Krakowskiej Lekcji ¦piewania „Kolędy do ¶piewania po domach”.
Wspólne kolędowanie odbędzie się na Małym Rynku w niedzielę, 18 grudnia o godz. 16:00.
Podczas tego wyj±tkowego koncertu Arty¶ci Teatru Loch Camelot wspólnie ze zgromadzon± na Małym Rynku publiczno¶ci± za¶piewaj± najpiękniejsze polskie kolędy. Lekcję poprowadzi dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki i pomysłodawca Krakowskich Lekcji ¦piewania – Waldemar Domański.

Lekcja ¦piewania będzie transmitowana na żywo na profilu Facebook Krakow.pl i Biblioteki Polskiej Piosenki.

Organizatorami koncertu na Małym Rynku s± Biblioteka Polskiej Piosenki i Miasto Kraków. Koncert tradycyjnie otrzymał honorowy patronat prezydenta Jacka Majchrowskiego.

83. Lekcja ¦piewania

19 grudnia 2022 / OKBPP

83. Krakowska Lekcja ¦piewania (Ľródło: TVP 3 Kraków: Kronika)

18 grudnia 2022 / TVP 3

PATRONAT MEDIALNY