Lekcja ¦piewania
Spis piosenek
SPIS PIOSENEK:
1. Na Wawel
2. ¦więta miło¶ci
3. Hymn Konfederatów Barskich
4. Mazurek Trzeciego Maja
5. Maj
6. Krakowiak Ko¶ciuszki
7. Przysięga
8. Pobudka krakusów
9. Polonez Ko¶ciuszki
10. Sygnał
11. Marsz Polonia
12. Bywaj dziewczę zdrowe
13. Pie¶ń powstańców 1863 r.
14. Warszawianka
15. Przy sadzeniu róż
16. Marsz strzelców
17. Jak długo w sercach naszych
18. Płynie Wisła, płynie
19. Hymn do Bałtyku
20. Pod żaglami „Zawiszy”
21. Pie¶ń żeglarzy
22. Jak dobrze nam
23. Nasza piosenka
24. Nie po to Bóg…
25. Modlitwa obozowa
26. Chcemy prawdy
27. Ukochany kraj
28. Duch porozumienia
29. Warto było czekać
Opis lekcji

3 maja 2003 r.,
Kraków, Rynek Główny
godzina 17

3 maja 2003 roku na Rynku Głównym w Krakowie odbyła się czwarta Lekcja ¦piewania pod hasłem „Majowa jutrzenka”. Uczestnikom lekcji rozdano 600 bezpłatnych ¶piewników, które zawierały 30 piosenek i pie¶ni patriotycznych i masowych wykonywanych od wieku XIX po lata 80 ubiegłego wieku.

4. Lekcja ¦piewania

3 maja 2003 / Waldemar Domański