Lekcja ¦piewania
Spis piosenek
SPIS PIOSENEK:
1. Na Wawel
2. ¦więta miło¶ci
3. Hymn konfederatów barskich
4. Dalej bracia, do bułata
5. Mazurek Trzeciego Maja
6. Maj
7. Krakowiak Ko¶ciuszki
8. Przysięga
9. Pobudka Krakusów
10. Polonez Ko¶ciuszki
11. Sygnał
12. Marsz Polonia
13. Bywaj dziewczę zdrowe
14. Pie¶ń powstańców 1863 r.
15. Warszawianka
16. Przy sadzeniu róż
17. Marsz strzelców
18. Jak długo na Wawelu
19. To je moje
20. Pochwalone niech będ± ptaki
21. Morze, nasze morze
22. Taki kraj
23. Jak dobrze nam
24. Ukochany kraj
25. Nie po to Bóg
26. Chcemy prawdy
27. Mury
28. Niech się w nas goi
29. Warto było czekać
30. Dobranoc Ojczyzno
Opis lekcji

3 maja 2004 r.,
Kraków, Rynek Główny
godzina 16

Ósma Lekcja ¦piewania odbyła się tradycyjnie na Rynku Głównym 3 maja 2004 roku. 1000 ¶piewników „Majowa jutrzenka” sponsorował Urz±d Marszałkowski i rozeszły się błyskawicznie w¶ród dwutysięcznej publiczno¶ci. Lekcję rozpoczęto od utrzymanej w rytmie krakowiaka i wzorowanej na muzyce ludowej pie¶ni „Na Wawel, na Wawel”, która jest fragmentem Krakowiaków Edmunda Wasilewskiego, utworu napisanego w 1840 r. Do wykonania jednej z piosenek majowego repertuaru zaproszono eksministra obrony narodowej Janusza Onyszkiewicza.