Lekcja ¦piewania
Spis piosenek
SPIS PIOSENEK:
1. Marsz Polonia
2. Naprzód drużyno strzelecka
3. Kadrówka
4. 6 sierpnia 1914 r.
5. Warcz± karabiny
6. Pie¶ń o wodzu miłym
7. Marsz strzelców
Piosenka o wszy
8. Przybyli ułani
9. Pobór na dziewczęta
10. Ciężkie czasy legionera
11. Wojenko, wojenko
12. Leguny w niebie
13. Jako to na wojence ładnie
14. Komendancie nasz
15. Fanfara na cze¶ć Komendanta
16. O mój rozmarynie
17. Hej, hej, ułani
18. Tam na błoniu
19. Stoi ułan na widecie
20. Białe róże
21. Przekorna dziewczyna
22. Szwoleżerowie
23. Piechota
24. Saperzy
25. Żurawiejki na pułki kawalerii
26. W medycynę nasze doby
27. Piosenka o pruskim Ritterze
29. List do cara
30. My, Pierwsza Brygada
Opis lekcji

5 sierpnia 2004 r.,
Kraków, Rynek Główny
godzina 19

5 sierpnia 2004 roku zbiegły się ze sob± dwa jubileusze: 90-lecie wymarszu z krakowskich Oleandrów strzelców Józefa Piłsudskiego oraz 10 już lekcja ¶piewania. Fakt ten spowodował szczególnie uroczyst± oprawę spotkania. Rozpoczęły je salwa armatnia Bractwa Kurkowego i powitanie wygłoszone przez prezydenta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego, który wręczył szable kolejnym komendantom marszów szlakiem Kadrówki oraz poinformował, iż najstarszy żyj±cy uczestnik tego marszu, 109-letni Franciszek Karwowski został przez ministra obrony narodowej awansowany do stopnia kapitana.
Licznie przybyłym na Rynek Główny turystom i krakowianom rozdano 1000 ¶piewników „Nie masz to jak Pierwsza, nie”. Odważnym, tj. tym którzy postanowili wyst±pić solo wręczano na pami±tkę oleander w doniczce. Na zakończenie odbyło się widowisko historyczne – wjazd na Rynek w osłonie ułanów marszałka Józefa Piłsudskiego (w tej roli tradycyjnie wyst±pił Janusz Zakrzeński). Lekcję zakończyło odegranie przez hejnalistę z wieży mariackiej melodii „My, Pierwsza Brygada” oraz od¶piewanie jej przez cały zgromadzony tłum przy blasku zapalonych ¶wiec.