Lekcja ¦piewania
Spis piosenek
SPIS PIOSENEK:
1. Wielka tajemnica
2. Ach! Zła Ewa…
3. Dnia jednego o północy
4. Północ już była
5. Bracia patrzcie jeno
6. Gdy się Chrystus rodzi
7. Cóż to, proszę, za nowina?
8. A wczora z wieczora
9. Jest stół
10. Chrystus się narodził
11. Dzisiaj w Betlejem
12. Płacze Jezus mały
13. Gdy ¶liczna Panna
14. Tryumfy Króla Niebieskiego
15. Narodził się Jezus Chrystus
16.Cieszmy się i pod niebiosy
17. Z narodzenia Pana
18. Pastorałka z Pasiek
19. Wigilia na Syberii
20. Jam jest dudka
21. W dzień Bożego narodzenia
22. Kaczka pstra
23. Wiwat, wiwat
24. Wstańcie, wstańcie
25. Przyst±pmy do szopy
26. Powiedzcie pasterze mili
27. Pasterze mili, co¶cie widzieli
28. Witaj, gwiazdko złota
29. Taki dzień, taka noc
30. W¶ród nocnej ciszy
31. Bóg się rodzi
Opis lekcji

16 grudnia 2007 r.,
Kraków, Mały Rynek
godzina 17.00

Tematem 28. Lekcji ¦piewania z udziałem kabaretu Loch Camelot i ¶piewaj±cej publiczno¶ci były jak zwykle w okresie przed¶wi±tecznym, kolędy. Lekcja odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Kancelaria Prezydenta przygotowała bezpłatne ¶piewniki.