Lekcja ¦piewania

Dwudziesta Ósma i Siedem Ósmych

Spis piosenek
SPIS PIOSENEK:
1. Panowie, szanujmy wspomnienia
2. Albo¶my to jacy tacy
3. A tam w Krakowie
4. Ludwinowskie tango
5. Piosenka o Nowej Hucie
6. Do roboty!
7. Najpiękniejszy sen
8. Biały mi¶
9. Cała sala ¶piewa
10. Biedroneczki s± w kropeczki
11. W sin± dal
12. O Maryjanno!
13. Beata
14. Lornetka
15. Na wirsycku
16. Daj mi tę noc
17. I ty, tylko ty
18. W kinie, w Lublinie
19. Jeste¶ szalona
20. Małgo¶ka, szkoda łez
21. Matura
22. Lato, lato
23. czy mnie jeszcze pamiętasz
24. Na wyspie Kraków
25. Któż wypowie twoje piękno
Opis lekcji

1 maja 2008 r.,
Kraków, Rynek Główny
godzina 17.00

Organizacj± Lekcji ¦piewania nr 28 i 7/8 nawi±zano do nieco zapomnianej tradycji urz±dzania majówek na ¶wieżym powietrzu. W 1300 ¶piewnikach znalazł się wył±cznie repertuar lekki, łatwy i przyjemny. Wiosenny nastrój utrwalił Aleksander Łodzia -Kobyliński „Makino” prowadz±c chór krakowian ¶piewaj±cych piosenkę „Biały mi¶”. Podczas lekcji zachęcano wszystkich obecnych i nieobecnych do przekazywania Bibliotece wszelkiej dokumentacji wspomnień zwi±zanych z polsk± piosenk± oraz cennych muzycznych przedmiotów. W akcji „Szanujmy wspomnienia- nie wszystko do kosza” jedn± z pierwszych ofiarodawczyń została Danuta Grechuta przekazuj±ca, w towarzystwie Anny Pawlu¶kiewicz - „Prze¶licznej wiolonczelistki”, pami±tki po zmarłym mężu.

28 7/8. Lekcja ¦piewania

1 maja 2008 / K. Michałowska