Lekcja ¦piewania
Spis piosenek
SPIS PIOSENEK:
1. Pie¶ń konfederatów barskich
2. Marsz lwowskich dzieci
3. 6 sierpnia 1914 r.
4. Hymn strzelecki
5. Komendancie nasz
6. Kadrówka
7. Rapsod o pułkowniku Lisie-Kuli
8. Wizja szyldwacha
9. Pie¶ń o wodzu miłym
10. Warcz± karabiny
11. Marsz Strzelców
12. Wojenko, wojenko
13. Jak to na wojence ładnie
14. O mój rozmarynie
15. Białe róże
16. Hej, hej, ułani
17. My, Pierwsza Brygada
18. Morze, nasze morze
19. Deszcz, jesienny deszcz
20. Warszawskie dzieci
21. Pałacyk Michla
22. Wiersze Baczyńskiego
23. Siekiera, motyka
24. Karpacka brygada
25. Czerwone maki na Monte Cassino
26. Więzienne tango
27. Zielona WRON-a
28. Marsz Polonia
Opis lekcji

11 listopada 2008 r.,
Kraków, Rynek Główny
godzina 17.00

Lekcja ¦piewania zorganizowana w 90 rocznicę odzyskania niepodległo¶ci zgromadziła na Rynku Głównym trzydziestotysieczny tłum, pochylonych nad pięcioma tysi±cami ¶piewników Krakowian. Dzięki transmisji na żywo doł±czyli do nich słuchacze radiowej „Trójki”. Repertuar koncertu był zbliżony do zestawu pie¶ni nagranych na płycie „Droga Niepodległo¶ci - Kraków, Warszawa, Gdańsk” i wydanych przy współpracy Biblioteki Polskiej Piosenki z Dziennikiem Polskim.
Od¶piewano w sumie 28 patriotycznych piosenek. Dodatkowo,dla uhonorowania w tym uroczystym dniu papieża Polaka, za¶piewano pie¶ń „Góralu czy ci nie żal” w wersji poszerzonej o zwrotkę dopisan± na Jego cze¶ć przez Waldemara Domańskiego. Chętnych do występu na scenie było tym razem wyj±tkowo dużo. Razem z kabaretem Loch Camelot wyst±pili uczniowie szkól podstawowych nr 2, 41, 58, 82 i gimnazjum nr 37 oraz zespół muzyczny „Czasza” VI Brygady Powietrzno-Desantowej. Radni z rożnych ugrupowań politycznych wspólnie od¶piewali „Pałacyk Michla”, a prof Jan Baluch - autor słów do piosenki „Zielona WRON-a”, ze wzruszeniem poprowadził wielotysięczny chór uczestników trzydziestej pierwszej Lekcji ¦piewania. Koncert odbył sie pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego oraz Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego.

31. Lekcja ¦piewania

11 listopada 2008 / K. Michałowska

31. Lekcja ¦piewania

11 listopada 2008 / Tomasz Adamczyk