Lekcja ¦piewania
Spis piosenek
SPIS PIOSENEK:
1. Wielka tajemnica
2. Szczodry wieczór
3. Dnia jednego o północy
4. Północ już była
5. Bracia patrzcie jeno
6. Gdy się Chrystus rodzi
7. Gore gwiazda Jezusowi
8. Jest stół nakryty
9. Dzisiaj w Betlejem
10. Jezus malusieńki
11. Płacze Jezus mały
12. Gdy ¶liczna Panna
13. Tryumfy Króla Niebieskiego
14. Cieszmy się i pod niebiosy
15. Hej, hej, lelija
16. Z narodzenia Pana
17. Pastorałka z Pasiek
18. Wigilia na Syberii
19. Słyszę z nieba muzykę
20. W żłobie leży
21. Jam jest dudka
22. W dzień Bożego Narodzenia
23. Wiwat, wiwat
24. Przyst±pmy do szopy
25. Powiedzcie pasterze mili
26. Pasterze mili, co¶cie widzieli
27. Witaj, gwiazdko złota
28. Taki dzień, taka noc
29. W¶ród nocnej ciszy
30. Bóg się rodzi
31. Kolęda ułańska
Opis lekcji

21 grudnia 2008 r.,
Kraków, Rynek Główny
godzina 17.00

Tematem 32. Lekcji ¦piewania z udziałem kabaretu Loch Camelot i ¶piewaj±cej publiczno¶ci były jak zwykle w okresie przed¶wi±tecznym, kolędy. Przybyła też kapela nowotarżan z zespołu góralskiego Hyrni, która wniosła góralski ¶piew („Wsyndy ¶niega nasuło”, „Oj, malu¶ki, malu¶ki”) oraz tak±ż poezję. Była oficjalna delegacja Nowego Targu na czele z Lesławem Mikołajskim, przewodnicz±cym Rady Miasta. ¦piewało też niedawno powstałe, nieformalnie działaj±ce przy Bibliotece Polskiej Piosenki Towarzystwo ¦piewacze („Gore gwiazdka Jezusowi”). Lekcja odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Kancelaria Prezydenta przygotowała na ten wieczór 3500 ¶piewników.

32. Lekcja ¦piewania

21 grudnia 2008 / Tomasz Adamczyk