Lekcja ¦piewania
Spis piosenek
SPIS PIOSENEK:
1. Hymn strzelecki (Naprzód drużyno strzelecka)
2. Kadrówka
3. 6 sierpnia 1914 r.
4. Hej strzelcy
5. Marsz strzelców
6. Warcz± karabiny
7. 1914 roczek
8. Przybyli ułani
9. Pobór na dziewczęta
10. Nie masz nad leguna (I tak sobie ¶wista)
11. Pie¶ń legionów
12. Wizja szyldwacha
13. Wojenko, wojenko
14. Rapsod o pułkowniku Lisie Kuli
15. Pie¶ń o J. Piłsudskim
16. Pie¶ń o wodzu miłym
17. Kalina, malina
18. W zielonym gaiku
19. Leguny w niebie
20. Pie¶ń pierwszej O.L.K.
21. Orl±tko
22. O mój rozmarynie
23. Hej, hej, ułani
24. Ł±czko, ł±czko, ł±czko zielona
25. Białe róże
26. Piechota
27. Duma o Drugiej Brygadzie
28. W medycynę naszej doby…
29. List do cara
30. My, Pierwsza Brygada
Opis lekcji

5 sierpnia 2011 r.,
Kraków, Rynek Główny
godzina 19.00

5 sierpnia 2011 o godzinie 19.00 na Rynku Głównym odbył się koncert z udziałem kabaretu Loch Camelot i ¶piewaj±cej publiczno¶ci. Przedmiotem 42 Lekcji ¦piewania zatytułowanej „Nie masz to jak Pierwsza, nie” były, pie¶ni tematycznie zwi±zane z rocznic± wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej. W tym roku postanowiono przypomnieć Drug± Brygadę i junackie w swym charakterze pie¶ni o niej. Przypomniano tragiczn± historię żołnierzy, którzy pod austriackim dowództwem zmuszeni byli przez wiele lat do walki na obcych ziemiach. Lekcja odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Kancelaria Prezydenta przygotowała 4500 ¶piewników.

42. Lekcja ¦piewania

5 sierpnia 2011 / BPP