Lekcja ¦piewania
Spis piosenek
SPIS PIOSENEK:
1. Pie¶ń konfederatów barskich
2. Marsz lwowskich dzieci
3. 6 sierpnia 1914 r.
4. Kadrówka
5. Rapsod o pułkowniku Lisie Kuli
6. Wizja szyldwacha
7. Pie¶ń o wodzu miłym
8. Warcz± karabiny
9. Marsz strzelców
10. Wojenko, wojenko
11. Jak to na wojence ładnie
12. O mój rozmarynie
13. Białe róże
14. Pie¶ń pierwszej O.L.K.
15. Hej, hej, ułani
16. Ciężkie czasy legionera
17. My, Pierwsza Brygada
18. Naprzód od boju żołnierze
19. Siekiera, motyka
20. Warszawskie dzieci
21. Pałacyk Michla
22. Hymn Szarych Szeregów
23. ¦liczna gwiazdo
24. Lwowskie puchacze
25. Karpacka Brygada
26. Czerwone maki na Monte cassino
27. Zielona WRON-a
28. Pan Tadeusz Księga XII
29. Mazurek D±browskiego
Opis lekcji

11 listopada 2011 r.,
Kraków, Rynek Główny
godzina 17.00

11 listopada 2011 roku na Rynku Głównym w Krakowie odbyła się 43. Lekcja ¦piewania, jak zwykle z udziałem artystów kabaretu Loch Camelot oraz ¶piewaj±cej publiczno¶ci. W trakcie koncertu Radosna Niepodległo¶ci za¶piewali¶my razem najpiękniejsze polskie pie¶ni i piosenki. Na tę szczególn± okazję Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa przygotowała 6000 bezpłatnych ¶piewników. Koncert tradycyjnie otrzymał honorowy patronat profesora Jacka Majchrowskiego.

43. Lekcja ¦piewania

11 listopada 2011 / BPP