Lekcja ¦piewania
Spis piosenek
SPIS PIOSENEK:
1. Hymn strzelecki (Naprzód drużyno strzelecka)
2. Kadrówka
3. 6 sierpnia 1914 r.
4. Polka strzelecka
5. Marsz strzelców
6. Warcz± karabiny
7. 1914 roczek
8. Przybyli ułani
9. Pobór na dziewczęta
10. Wizja szyldwacha
11. Wojenko, wojenko
12. Rapsod o pułkowniku Lisie Kuli
13. Pie¶ń o wodzu miłym
14. Pie¶ń o J.Piłsudskim
15. Kalina, malina
16. W zielonym gaiku
17. Leguny w niebie
18. Pie¶ń pierwszej O.L.K.
19. Orl±tko
20. O mój rozmarynie
21. Hej, hej, ułani
22. Sensacja, bateria gra!
23. Białe róże
24. Piechota
25. W medycynę naszej doby…
26. List do cara
27. My, Pierwsza Brygada
Opis lekcji

5 sierpnia 2012,
Kraków, Mały Rynek
godzina 19.00

5 sierpnia 2012 o godzinie 19.00 na Małym Rynku odbył się koncert z udziałem kabaretu Loch Camelot i ¶piewaj±cej publiczno¶ci. Przedmiotem 46 Lekcji ¦piewania zatytułowanej „Nie masz to jak Pierwsza, nie” były, jak zwykle, pie¶ni tematycznie zwi±zane z rocznic± wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej. Lekcja odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Kancelaria Prezydenta przygotowała 4500 ¶piewników. Go¶ciem Lekcji była czterdziestoosobowa reprezentacja Towarzystwa Przyjaciół Opola, która specjalnie w tym celu zjawiła się w Krakowie. Ponadto tradycyjnie wyst±piła grupa zagranicznych studentów Letniej Szkoły Kultury i Języka Polskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Przed Lekcj± ¦piewania pomiędzy godzin± 14.00 a 18.00 na scenie na Małym Rynku było można zobaczyć i usłyszeć zespoły muzyczne, które wzięły udział w zorganizowanym przez Bibliotekę Polskiej Piosenki Powszechnym Spisie Muzyków Małopolski.

46. Lekcja ¦piewania

5 sierpnia 2012 / BPP

46. Lekcja ¦piewania

5 sierpnia 2012 / Waldemar Domański