Lekcja ¦piewania
Spis piosenek
SPIS PIOSENEK:
1. Pie¶ń konfederatów barskich
2. 6 sierpnia 1914 r.
3. Kadrówka
4. Rapsod o pułkowniku Lisie Kuli
5. Wizja szyldwacha
6. Pie¶ń o wodzu miłym
7. Warcz± karabiny
8. Marsz strzelców
9. Płonie ognisko
10. Ł±czko, ł±czko, ł±czko zielona
11. O mój rozmarynie
12. Białe róże
13. Orl±tko
14. Pie¶ń pierwszej O.L.K.
15. hej, hej, ułani
16. My, Pierwsza Brygada
17. Naprzód, do boju żołnierze
18. Siekiera, motyka
19. Warszawskie dzieci
20. Pałacyk Michla
21. Lwowskie puchacze
22. Karpacka Brygada
23. Czerwone maki na Monte Cassino
24. Zielona WRON-a
25. Wolno¶ć
26. Pochwalone niech będ± ptaki
27. Mazurek D±browskiego
Opis lekcji

11 listopada 2012 r.,
Kraków, Rynek Główny
godzina 17.00

11 listopada 2012 roku na Rynku Głównym w Krakowie odbyła się 47. Lekcja ¦piewania, jak zwykle z udziałem artystów kabaretu Loch Camelot oraz około piętnastotysięcznej, ¶piewaj±cej publiczno¶ci. W trakcie koncertu Radosna Niepodległo¶ci za¶piewali¶my razem najpiękniejsze polskie pie¶ni i piosenki. Na tę szczególn± okazję Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa przygotowała 3000 bezpłatnych ¶piewników. Koncert tradycyjnie otrzymał honorowy patronat profesora Jacka Majchrowskiego.
10 listopada 2012 roku na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się 1. Lekcja ¦piewania, czyli koncert z udziałem artystów kabaretu Loch Camelot oraz około dwutysięcznej, ¶piewaj±cej publiczno¶ci. Przygotowali¶my na tę okazję 1500 bezpłatnych ¶piewników. Lekcja ¦piewania była dofinansowana ze ¶rodków Muzeum Historii Polski - Patriotyzm Jutra 2012.

47. Lekcja ¦piewania

11 listopada 2012 / BPP

47. Lekcja ¦piewania

11 listopada 2012 / infokrakow24