Lekcja ¦piewania
Spis piosenek
SPIS PIOSENEK:
1. Wielka tajemnica
2. Dnia jednego o północy
3. Bracia patrzcie jeno
4. Gdy się Chrystus rodzi
5. Gore gwiazda Jezusowi
6. Stille Nacht - Cicha noc
7. Nużmy bracia pastuszkowie
8. Nie było miejsca dla Ciebie
9. Płacze Jezus mały
10. Tryumfy króla niebieskiego
11. Cieszmy się i pod niebiosy
12. Kiedy król Herod królował
13. Jam jest dudka
14. W dzień Bożego Narodzenia
15. Jest stół nakryty
16. Kolęda barokowa
17. Wiwat, wiwat
18. Przyst±pmy do szopy
19. Oj, malu¶ki, malu¶ki
20. Pastorałka krakowska
21. Najpiekniejso nocka
22. Uciekali
23. Gwiazda nad naszym domem
24. Taki dzień, taka noc
25. W¶ród nocnej ciszy
26. Bóg się rodzi
Opis lekcji

20 grudnia 2015 r.,
Kraków, Mały Rynek,
godzina 17.00

Tematem 59. Lekcji ¦piewania z udziałem kabaretu Loch Camelot i ¶piewaj±cej publiczno¶ci były jak zwykle w okresie przed¶wi±tecznym, kolędy. Lekcja odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Kancelaria Prezydenta przygotowała bezpłatne ¶piewniki.

59. Lekcja ¦piewania

11 listopada 2015 / BPP

59. Lekcja ¦piewania

20 grudnia 2015 / TVP

59. Lekcja ¦piewania - Wręczenie Nagrody Waldemarowi Domańskiemu

20 grudnia 2015 / BPP

PATRONAT MIEDIALNY