Boże Ojcze, Twoje dzieci

Zgłoszenie do artykułu: Boże Ojcze, Twoje dzieci

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Boże Ojcze, Twoje dzieci

Boże Ojcze

Modlitwa narodowa

Modlitwa

Autor słów:

Antoniewicz, Karol[2], [6], [7]

Skałkowski, Marceli[3], [7]

Melodia:

utworu Kiedy ranne[4]

Data powstania:

1838

Informacje

Utwór był głównie wykonywany w kościele, z czasem jego popularność spadła. Legioniści nie lubili wspominać niewoli w sposób smutny, dlatego pieśń nie zyskała wśród wojaków uznania[2].

Słowa układu Marcelego Skałkowskiego pochodzą z 1838 r. i tworzą łącznie 8 strof. Za Barańskim podaje się czasem jako autora księdza Karola Antoniewicza, którego tekst obejmuje 4 zwrotki[7].

Bibliografia

1. 

Śpiewnik narodowy z nutami, s. 5.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

2. 

Piosenki leguna tułacza, s. 9.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

3. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 147.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

4. 

Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne z melodiami dla użytku młodzieży szkolnej, s. 512.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

5. 

Pieśni narodowe z muzyką: w setną rocznicę trzeciego rozbioru Polski wydane. Z. 2, s. 10.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

6. 

Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 7, 8.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

7. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1, z. I, nr 3, s. 10.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu i podaje skrócony tekst.