Bracia, patrzcie jeno

Zgłoszenie do artykułu: Bracia, patrzcie jeno

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Bracia, patrzcie jeno

Klasyfikacja:

kolęda

Autor muzyki:

Dąbrowski[3]

Informacje

Nie wiadomo, kiedy pieśń ta powstała. Mioduszewski jej nie znał. Podaje ją natomiast T. Klonowski w 1858 r. (Zbiór pieśni z melodyjami). W dzisiejszej praktyce melodia ta jest nieco zmieniona[1].

Bibliografia

1. 

Szweykowska Anna, Polskie kolędy i pastorałki: antologia, wyd. 3, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1989, s. 54, 172.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Egert-Romanowska Joanna, Thor Piotr Robert, Kolędy: chwała na wysokości a pokój na ziemi!, wyd. 3, Warszawa, Wydawnictwo Alfa-Wero, 1990, s. 25, 26.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

3. 

Siedlecki Jan, Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne z melodiami dla użytku młodzieży szkolnej, wyd. 5 poprawione, Kraków, Księża Misjonarze na Kleparzu, 1908, s. 67, 68.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu pieśni. W ostatniej zwrotce jest że Zbawcę swego znajduje zamiast że Zbawcę znajduje.

4. 

Śpiewnik kościelny katolicki: czyli największy podręcznik dla ludu i organistów w kościołach katolickich. Cz. 1, s. 28, 29.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

5. 

Flasza Tomasz, 50 najwięcej używanych kolęd, Kraków, Antoni Piwarski i Spółka, 1930, s. 8.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu. Publikacja zawiera pierwszą, drugą i czwartą zawrotkę. W drugiej zwrotce jest Patrzcie o to gwiazda zamist Patrzcie jak tam gwiazda.

6. 

Zbiór kolęd i pastorałek

7. 

Kolędy : na 4 głosowy chór męski
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki i tekstu utworu. Zawiera natomiast opracowanie na 4 głosowy chór męski autorstwa Włodzimierza Poźniaka.

8. 

Adrjański Zbigniew, Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, Warszawa, Bellona, 1994, s. 198, 199.

9. 

Bartkiewicz Tomasz Karol, Msza pasterska, Poznań, Kazimierz Tomasz Barwicki, 1948, s. 4.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu. Zawiera natomiast opracowanie na tenor i bas autorstwa Tomasza Karola Bartkiewicza.