Haniś moja, Haniś

Zgłoszenie do artykułu: Haniś moja, Haniś

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Haniś moja, Haniś

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor słów:

nieznany

Autor muzyki:

nieznany

Informacje

Piosenka przedwojenna, rozpowszechniona już w 1914 r. w 1 Brygadzie[2].

Bibliografia

1. 

Pieśni narodowe, wojenne, obozowe, ludowe: z muzyką, s. 30.

2. 

Piosenki leguna tułacza, s. 75.

3. 

To idzie młodość: śpiewnik jednogłosowy, s. 111.

4. 

Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje, s. 171.

5. 

Polska pieśń wojenna: antologia poezyi polskiej z roku wielkiej wojny, s. 244, 245.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

6. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski: [melodie i teksty], s. 184.

7. 

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 229.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

8. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 50.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

9. 

Nowy_Spiewnik_Polski_1794_1914_1920_Wydanie_II.

10. 

Pieśni polskie, s. 7.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.