Marsz Mierosławskiego

Zgłoszenie do artykułu: Marsz Mierosławskiego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Marsz Mierosławskiego

Do broni, ludy

Do broni, ludy, powstańmy wraz

Hymn rewolucyjny

Autor słów:

Mierosławski, Ludwik

Ehrenberg, Kazimierz[6]

Autor muzyki:

Donizetti, Gaetano
Melodia wywodzi się z opery Łucja z Lammermoor powyższego autora.

Data powstania:

1848

Informacje

Pieśń znana również pt. Do broni, ludy. Prawdopodobnie powstała przed 1848 r., ale jest merytorycznie związana z Powstaniem Styczniowym. W niektórych śpiewnikach można odnaleźć przypisane autorstwo tego utworu Kazimierzowi Ehrenbergowi, co jest jawnym nieporozumieniem. Tekst napisał bowiem Ludwik Mierosławski – radykalny działacz społeczny, pisarz i generał, który był dowódcą oddziałów powstańczych w Poznańskiem w czasie Wiosny Ludów; później jeden z dyktatorów Powstania Styczniowego. Melodia pieśni została zaczerpnięta z opery z 1835 r[1].

Utwór powstał w pamiętnych dniach kwietnia 1848 podczas walk pod Wrześnią, Miłosławiem i Książem. Ta sławna pieśń wzywała uciemiężone ludy do walki o wyzwolenie[2].

Pieśń śpiewano nie tylko nad Wisłą i Wartą, lecz w dalekiej Sycylii, gdzie Mierosławski zawędrował z garstką wiernych mu przyjaciół powołany na wodza rewolucji sycylijskiej. Trochę później pojawił się także niemiecki przekład tej pieśni wraz z kolejnym objawieniem się Mierosławskiego w charakterze wodza naczelnego armii rewolucyjnej w Badenii i Palatynacie. Jeszcze później Marsz Mierosławskiego śpiewany był w powstaniu styczniowym i na barykadach Komuny Paryskiej. Wreszcie z różnymi zmianami dotrwał do naszych czasów towarzysząc rewolucji 1905 r., walkom „Dąbrowszczaków” w Hiszpanii i demonstracjom pierwszomajowym[10].

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.