Marsz Mierosławskiego

Zgłoszenie do artykułu: Marsz Mierosławskiego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Do broni, ludy, powstańmy wraz

I bratnią sobie podajmy dłoń.

Zetrzeć tyranów nadszedł już czas.

Wieńcem wolności ozdóbmy skroń!

Hasłem do boju: Wolność i Lud.

Do broni, do broni, powstańmy wraz!

Zwalczyć tyranów wszak to nie cud.

Do broni, do broni, już nadszedł czas!

Miliony ludów wołają krwi

Tych, co nam tyle zrządzili zdrad,

By zetrzeć zemstę, co w sercach tkwi,

Więc trzeba ofiar, więc wyrok padł.

Hasłem do boju: Wolność i Lud.

Do broni, do broni, powstańmy wraz!

Zwalczyć tyranów, wszak to nie cud.

Do broni, do broni, już nadszedł czas![1]

Wariant 2

Strzałka

Do broni, ludy, powstańmy wraz

i bratnią sobie podajmy dłoń!

Zetrzeć tyranów już nadszedł czas,

wieńcem wolności ozdóbmy skroń!

Hasłem do boju: wolność i lud,

do broni, do broni, powstańmy wraz!

Zwalczyć tyranów, wszak to nie cud

do broni, do broni, już nadszedł czas!

Precz z tytułami: książę i pan,

zetrzyjmy ślady haniebnych lat;

jeden Bóg, wiara i jeden stan,

i jedno miano: bliźni i brat.

Niechaj królewski zaginie ród,

do broni, do broni, powstańmy wraz!

Niech mądre prawa stanowi lud,

do broni, do broni, już nadszedł czas!

Miliony ludów wołają krwi

tych, co nam tyle zrządzili zdrad;

by zetrzeć zemstę, co w sercach tkwi,

więc trzeba ofiar, więc wyrok padł.

Hasłem do boju: wolność i lud,

do broni, do broni powstańmy wraz!

Zwalczyć tyranów, wszak to nie cud,

do broni, do broni, już nadszedł czas!

Tych, co Sekwany kosztują wód,

i tych, co Wisły zalegli brzeg,

i ten znad Newy nieszczęsny lud

niech dziewiętnasty zjednoczy wiek.

Wszakżeśmy bracia, jeden nasz Bóg,

do broni, do broni powstańmy wraz!

I jedna wiara, i jeden ród, do broni,

do broni, już nadszedł czas!

A gdy ciemięzców zetrzemy ślad,

tyranom zgubny zadamy cios,

w jedną rodzinę zmienimy świat

i szczęsny ludom zgotujem los.

Wówczas spoczniemy i złożym broń,

wolności, pokoju użyjem wraz.

We krwi zbroczoną obmyjem dłoń,

wykrzykniem: precz z tronem na wieczny czas![2], [3], [4], [6], [7], [8]

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.