Zgłoszenie do artykułu: Pije Kuba

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pije Kuba

Pije Kuba do Jakuba

Autor słów:

Witwicki, Stefan[4]

Informacje

Jest to utwór niewątpliwie powszechnie znany, a nawet towarzysko nadużywany, jako hasło do wypicia kolejnego toastu. Kto wie, czy piosenka nie wywodzi się z czasów saskich, w których modne były do piwa lub wina, specjalne kuranty oraz śpiewki, w rodzaju:

Wypił! Wypił! Nic nie pozostawił!

Bodaj go, bodaj go Bóg pobłogosławił!

Na temat autorów tej biesiadnej śpiewki staropolskiej, nic nie wiemy. Oskar Kolberg zanotował Pije Kuba do Jakuba w tomie Kolberg_Oskar_Krakowskie_4, choć w innych regionach był to utwór nie mniej popularny. Julian Tuwim odnotował w swojej antologii pieśni bachicznych taką oto zwrotkę tego toastu:

Pili nasi pradziadowie,

nie byli pijacy.

Żyli mężnie, pracowicie,

bądźmyż i my tacy[5]!

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.