Pod Krakowem czarna rola...

Zgłoszenie do artykułu: Pod Krakowem czarna rola...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pod Krakowem czarna rola...

Od Krakowa czarna rola

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor słów:

nieznany

Autor muzyki:

Prosnak, Jan[4]
Dokonał opracowania muzycznego na podstawie melodii ludowej z Krakowskiego.

Lutosławski, Witold[8]

Melodia:

ludowa[5]

Data powstania:

1914

Informacje

Przedwojenna pieśń, powszechnie znana w wojsku austriackim[3]. Później trafiła do Legionów, reprezentując tu popularny folklor „wojacki”. Z tego cyklu jest jeszcze wiele innych utworów śpiewanych serio lub z przymrużeniem oka, jak: Myśwa żołnierze, Napisz do ojca, W_Olomuncu_(W_Olomuncu_na_fajplacu_) i inne[10].

Bibliografia

1. 

Pieśni narodowe, wojenne, obozowe, ludowe: z muzyką, s. 43, 44.

2. 

Żołnierskie piosenki obozowe: (50 piosenek – tekst i melodie), s. 26.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

3. 

Piosenki leguna tułacza, s. 84.

4. 

Siedem wieków pieśni polskiej: śpiewnik dla młodzieży z komentarzem historycznym, s. 187.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

5. 

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 204, 205.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

6. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 100, 101.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

7. 

Śpiewnik młodej wsi: na 2 głosy, s. 74.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

8. 

10 polskich pieśni ludowych na tematy żołnierskie: w układzie na chór męski a capella, s. 2, 3.

9. 

Nasze piosnki polowe.

10. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 164, 165.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu. Zamiast Daj usteczka, kochaneczko jest Daj mi usta, kochaneczko.

11. 

Marsze i piosenki Brygady Piłsudskiego, s. 27, 28.
W szóstej zwrotce zmiast Żebyś sobie wcale nie myślała, Żem o ciebie chociaż dbał jest Żebyś sobie nie myślała, Żem o ciebie dbał.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.