Pod Krakowem czarna rola...

Zgłoszenie do artykułu: Pod Krakowem czarna rola...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pod Krakowem czarna rola...

Od Krakowa czarna rola

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor słów:

nieznany

Autor muzyki:

Prosnak, Jan[4]
Dokonał opracowania muzycznego na podstawie melodii ludowej z Krakowskiego.

Lutosławski, Witold[8]

Melodia:

ludowa[5]

Data powstania:

1914

Informacje

Przedwojenna pieśń, powszechnie znana w wojsku austriackim[3]. Później trafiła do Legionów, reprezentując tu popularny folklor „wojacki”. Z tego cyklu jest jeszcze wiele innych utworów śpiewanych serio lub z przymrużeniem oka, jak: Myśwa żołnierze, Napisz do ojca, W_Olomuncu_(W_Olomuncu_na_fajplacu_) i inne[10].

Bibliografia

1. 

Pieśni narodowe, wojenne, obozowe, ludowe: z muzyką, s. 43, 44.

2. 

Żołnierskie piosenki obozowe: (50 piosenek – tekst i melodie), s. 26.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

3. 

Piosenki leguna tułacza, s. 84.

4. 

Siedem wieków pieśni polskiej: śpiewnik dla młodzieży z komentarzem historycznym, s. 187.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

5. 

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 204, 205.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

6. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 100, 101.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

7. 

Śpiewnik młodej wsi: na 2 głosy, s. 74.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

8. 

10 polskich pieśni ludowych na tematy żołnierskie, s. 2, 3.

9. 

Nasze piosnki polowe.

10. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 164, 165.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu. Zamiast Daj usteczka, kochaneczko jest Daj mi usta, kochaneczko.

11. 

Marsze i piosenki Brygady Piłsudskiego, s. 27, 28.
W szóstej zwrotce zmiast Żebyś sobie wcale nie myślała, Żem o ciebie chociaż dbał jest Żebyś sobie nie myślała, Żem o ciebie dbał.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.