Tam na górze jawor stoi

Zgłoszenie do artykułu: Tam na górze jawor stoi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Tam na górze jawor stoi, jawor zielonooki,

Ginie kozak w obcej stronie, kozak młodziusieńki,

„Ginę, ginę, w cudzej stronie, śmierć mi oczy tuli,

Proszę ciebie, moja miła, donieś to matuli.”

Przyszedł ojciec, przyszła matka, przyszła matuleńka,

Obróciła swoje lica przeciw synaleńka.

– „Otóż widzisz, mój syneczku, moje drogie dziecię!

Nie słuchałeś ojca, matki, takie twoje życie.”

– „Proszę matko, proszę ciebie, pięknie pochowajcie:

Niech we wszystkie biją dzwony, w organy zagrajcie!

Niech mnie tylko nie chowają popy ani djaki,

Jeno same ukraińskie grzebią mnie kozaki!”[1], [2], [3], [6]

Wariant 2

Strzałka

Tam na górze jawor stoi,

jawor zielonieńki.

Ginie kozak w cudzej stronie,

kozak młodziusieńki.

„Ginę, ginę w cudzej stronie,

śmierć mi oczy tuli,

proszę ciebie, moja miła,

donieś to matuli.”

Przyszła matka, przyszła matka,

przyszła matuleńka,

obróciła blade lica

przeciw synaleńka:

„Otóż widzisz, mój syneczku,

moje drogie dziecię!

Nie słuchałeś ojca, matki,

takież twoje życie.”

„Proszę matko, proszę matko,

pięknie pochowajcie,

niech we wszystkie biją dzwony,

w organ mi zagrajcie,

niechaj tylko nie chowają

cmentarniane diaki,

jeno same ukraińskie

grzebią mnie kozaki.”[4], [5]

Wariant 3

Strzałka

Tam na górze jawor stoi, jawor zieloneńki.

Ginie Kozak w cudzej stronie, Kozak młodziusieńki.

„Ginę, ginę w cudzej stronie, śmierć mi oczy tuli,

Proszę ciebie, moja miła, donieś to matuli.”/bis

Przyszła matka, przyszła matka, przyszła matuleńka,

Obróciła blade lica przeciw synaleńka.

„Otóż widzisz, mój syneczku, moje drogie dziecię,

Nie słuchałeś ojca, matki, takież twoje życie.”/bis

„Proszę matko, proszę matko, pięknie pochowajcie,

Niech we wszystkie biją dzwony, w organ mi zagrajcie,

Niechaj tylko nie chowają popy ani diaki,

Jeno same ukraińskie grzebią mnie Kozaki.”/bis[7]

Bibliografia

1. 

Śpiewnik pracownic polskich, wyd. 5 powiększone, Poznań, 1919, s. 89, 90.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

2. 

Waśniewski Zbigniew, Kaszycki Jerzy, To idzie młodość: śpiewnik jednogłosowy, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1962, s. 211.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu.

3. 

Adrjański Zbigniew, Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje, wyd. 2, Warszawa, Wydawnictwo „Iskry”, 1976, s. 215.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu.

4. 

Wacholc Maria, Śpiewnik polski, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991, s. 60–62.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu.

5. 

Adamski Walerjan, Polski śpiewnik narodowy z melodiami, wyd. 2, Poznań, Księgarnia i Drukarnia św. Wojciecha, 1919, s. 111, 112.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu.

6. 

Świerczek Wendelin, Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, Kraków, Księża Misjonarze, 1917, z. III, nr 36, s. 49.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu.

7. 

Adrjański Zbigniew, Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, Warszawa, Bellona, 1994, s. 126, 127.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.