Warszawskie dzieci

Zgłoszenie do artykułu: Warszawskie dzieci

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Nie złamie wolnych żadna klęska,

Nie strwoży śmiałych żaden trud –

Pójdziemy razem do zwycięstwa,

Gdy ramię w ramię stanie lud.

Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,

Za każdy kamień Twój, Stolico, damy krew!

Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,

Gdy padnie rozkaz Twój, poniesieni wrogom gniew!

Powiśle, Wola i Mokotów,

Ulica każda, każdy dom –

Gdy padnie pierwszy strzał, bądź gotów,

Jak w ręku Boga złoty grom.

Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój...

Od piły, dłuta, młota, kielni –

Stolico, synów swoich sław,

Że stoją wraz przy Tobie wierni

Na straży Twych żelaznych praw.

Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój...

Poległym chwała, wolność żywym,

Niech płynie w niebo dumny śpiew,

Wierzymy, że nam Sprawiedliwy,

Odpłaci za przelaną krew.

Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój...[1], [2], [3], [8]

Wariant 2

Strzałka

Nie złamie wolnych żadna klęska,

nie strwoży śmiałych żaden trud,

pójdziemy razem do zwycięstwa,

gdy ramię w ramię stanie lud.

Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,

za każdy kamień twój, stolico, damy krew.

Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,

gdy padnie rozkaz twój, poniesiem wrogom gniew!

Powiśle, Wola i Mokotów,

ulica każda, każdy dom,

gdy padnie pierwszy strzał, bądź gotów,

jak w ręku Boga złoty grom.

Warszawskie dzieci...

Od młota, piły, dłuta, kielni

stolico, synów swoich sław,

że stoją wraz przy tobie wierni

na straży twych żelaznych praw.

Warszawskie dzieci...

Piastunko naszych snów nad Wisłą,

niejeden u twych stóp już zgasł –

i choćby wszystkim zginąć przyszło,

nie cofnie się już żaden z nas.

Warszawskie dzieci...

Poległym – chwała, wolność – żywym!

Niech płynie w niebo dumny śpiew.

Wierzymy, że nam Sprawiedliwy

odpłaci za przelaną krew.

Warszawskie dzieci...[4], [5], [7]

Wariant 3

Strzałka

Nie złamie wolnych żadna klęska,

Nie strwoży śmiałych krwawy trud,

Pójdziemy razem do zwycięstwa,

Gdy ramię w ramię stanie lud.

Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,

Za każdy kamień twój,

Stolico, damy krew!

Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,

Gdy padnie rozkaz twój,

Poniesieni wrogom gniew!

Powiśle, Wola i Mokotów,

Ulica każda, każdy dom,

Gdy padnie pierwszy strzał, bądź gotów

Jak w ręku Boga złoty grom.

Warszawskie dzieci...

Poległym chwała, wolność żywym,

Niech płynie w niebo dumny śpiew!

Wierzymy, że nam Sprawiedliwy

Odpłaci za przelaną krew.

Warszawskie dzieci...[6]

Bibliografia

1. 

Niech wiatr ją poniesie: antologia pieśni z lat 1939–1945, s. 599, 600, 653.

2. 

Idzie żołnierz...: zbiór piosenek żołnierskich i ludowych, dawnych i współczesnych.

3. 

Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje, s. 88, 89.

4. 

Śpiewnik polski, s. 154–156.

5. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, s. 111, 112, 212.

6. 

Z pieśnią i karabinem: pieśni partyzanckie i okupacyjne z lat 1939-1945: wybór materiałów z konkursu ZMW i „Nowej Wsi”, s. 453, 454.

7. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 304–306.
W trzecim wersie trzeciej zwrotki występuje nieznaczna różnica z prezentowanym tekstem: „że stoją obok ciebie dzielni”.

8. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 288, 289.
Zamiast poniesieni wrogom gniew jest poniesiem wrogom gniew.