Warszawskie dzieci

Zgłoszenie do artykułu: Warszawskie dzieci

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Warszawskie dzieci

Autor słów:

Dobrowolski, Stanisław Ryszard

Autor muzyki:

Panufnik, Andrzej

Data powstania:

1944

Informacje

Redaktor „Sawa” – czyli Zygmunt Ziółek z „Roju” wspomina, że „utwór ten, adresowany bezpośrednio do ludu Warszawy, miał być sztandarową pieśnią powstańczą. Dlatego włożono dużo wysiłku, aby ją spopularyzować w szeregach żołnierskich Okręgu Warszawskiego”. Wprawdzie nie udało się wydrukować piosenki w żadnym ze zbiorków tego typu co Pieśni zbrojne czy Śpiewnik domowy, niemniej 4 lipca 1944 r. Warszawskie dzieci ukazały się na łamach podziemnego dziennika „Demokrata”. 1 sierpnia, w dniu wybuchu powstania, utrwalono ją na płycie z zamiarem nadawania w programie konspiracyjnej radiostacji „Błyskawica”. Wydano również ulotkę zawierającą tekst i nuty. Dopiero po wyzwoleniu piosenka doczekała się liczniejszych publikacji. Między innymi trafiła w 1945 r. na łamy śpiewnika Rutkowski_Bronislaw_Idzie_zolnierz_wyd_2_powiekszone, który Bronisław Rutkowski wydał w Rzymie staraniem Polskiej YMCA, w 1947 r. wydrukowano ją w Krakowie w III zeszycie Pieśni walki podziemnej, zaś w 1957 r. zamieszczono ją w broszurowym wydawnictwie Powstanie warszawskie w ilustracji[1]. Utwór ten stał się symbolem Powstania[7].

Trzeci wariant tekstu został nadesłany przez Irenę Butkiewicz w ramach konkursu zorganizowanego staraniem Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej oraz redakcji tygodnika „Nowa Wieś”. Pieśń ukazała się także drukiem w: St. Poznański Pieśni polskie, s. 137–138; Warszawa bohaterska, s. 111; B. Rutkowski Śpiewamy piosenki, s. 59–60 (zapis nutowy)[6].

Bibliografia