Asocjacja Hagaw

Zgłoszenie do artykułu: Asocjacja Hagaw

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Instrument
Strzałka
Działalność w zespole
Strzałka

Brudko, Grzegorz

banjo

lider

Jastrzębski, Andrzej

suzafon

Kowalski, Henryk

skrzypce

Papliński, Wiesław

grał na tarze

Piwowarski, Stanisław

trąbka

lider od 1979 r.

Adamek, Krzysztof

perkusja

Ciuk, Włodzimierz

trąbka

Halik, Włodzimierz

saksofon barytonowy, kontrabas

Kula, Ryszard

saksofon altowy, fortepian

Kowalski, Jerzy

puzon

Rosiewicz, Andrzej

wokal

Federowski, Tadeusz

perkusja

Jonak, Stanisław

klarnet, saksofon altowy

Konopczyński, Zbigniew

puzon

Kozłowski, Janusz

kontrabas

Tartanus, Paweł

banjo, gitara, wokal

Młynarczyk, Jan

puzon

Zydroń, Wiktor

fortepian

Gonciarczyk, Jan

kontrabas

Pogocki, Przemysław

banjo, gitara

Rutowska, Karolina

wokal

Bibliografia