Big Warsaw Band

Zgłoszenie do artykułu: Big Warsaw Band

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Big Warsaw Band

BWB

Data powstania:

1983
Zespół powstał podczas lata w wyżej wymienionym roku.

Informacje

Big-band utworzony latem 1983 r. w Warszawie z inicjatywy Stanisława Fiałkowskiego. W styczniu 1984 r. uzyskał status orkiestry zawodowej – muzycy otrzymali etaty artystyczne w Stołecznej Estradzie. Akompaniował solistom na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze, na festiwalach we Wrocławiu i Białymstoku. Z własnymi programami występował w kraju, m.in. na Old Jazz Meeting ’84 w Warszawie, Ogólnopolskich Spotkaniach Estradowych ’85 w Rzeszowie, Międzynarodowym Festiwalu Jazzowym Jazz Jamboree ’90 w Warszawie, i za granicą, m.in. w Bułgarii, Włoszech, Niemczech, Turcji i Rosji. Dokonał archiwalnych nagrań dla Polskiego Radia, wystąpił w recitalach TV, m.in.: Stardust, Sophisticated Lady, Peer Gynt.

Współpracuje z piosenkarzami i wokalistami jazzowymi, m.in. z Ewą Bem, Danutą Błażejczyk, Andrzejem Dąbrowskim, Agnieszką Fatygą, Edytą Geppert, Krystyną Prońko, Andrzejem Rosiewiczem, Ryszardem Rynkowskim, Lorą Szafran, oraz czołowymi polskimi muzykami jazzowymi, m.in. ze Zbigniewem Jaremką, Henrykiem Miśkiewiczem, Zbigniewem Namysłowskim, Janem „Ptaszynem” Wróblewskim[1].

Bibliografia