Old Timers

Zgłoszenie do artykułu: Old Timers

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Instrument
Strzałka
Działalność w zespole
Strzałka

Majewski, Henryk

trąbka

lider

Kamiński, Wojciech

fortepian

Kowalski, Jerzy

puzon

Adamek, Krzysztof

perkusja

Bieńkowski, Jacek

banjo

Halter, Adam

klarnet

Radiuk, Roman

kontrabas

Majewski, Robert

trąbka

Galiński, Jerzy

klarnet

Konopczyński, Zbigniew

puzon

Kozłowski, Janusz

kontrabas

Kulik, Bogdan

perkusja

Tartanus, Paweł

banjo, wokal

Jabłoński, Wojciech

klarnet

Jaremko, Zbigniew

klarnet

Kwiecień, Janusz

klarnet

Lipiec, Ryszard

klarnet

Zabiegliński, Janusz

klarnet

Cieślak, Stanisław

puzon

Dorawa, Andrzej

puzon

Mieszek, Janusz

puzon

Jagodziński, Andrzej

fortepian

Mazur, Mieczysław

fortepian

Mikuła, Jacek

fortepian

Ochalski, Tomasz

fortepian

Stefański, Henryk

banjo

Bondarczuk, Zbigniew

kontrabas

Komar, Marian

kontrabas

Kulhawczuk, Zbigniew

kontrabas

Ochalski, Ryszard

kontrabas

Stawarz, Jerzy

kontrabas

Federowski, Tadeusz

perkusja

Dunin-Kozicki, Jerzy

perkusja

Rzucidło, Krzysztof

perkusja

Bibliografia