Ciechan, Zbigniew

Zgłoszenie do artykułu: Ciechan, Zbigniew

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

A ja mu wierze, bo jest żołnierzem

Ciechan, Zbigniew

Skokowski, Jerzy

Ani się obejrzysz

Ciechan, Zbigniew

Miller, Jerzy

Ballada o dwóch lotnikach

Ciechan, Zbigniew

Choiński, Bogusław
Dagnan, Marek

Bardzo przyjemnie jest nad ranem

Ciechan, Zbigniew

Dagnan, Marek

Dla nas dzień się dopiero zaczyna

Ciechan, Zbigniew

Dagnan, Marek

Droga Warszawo

Ciechan, Zbigniew

Lechoń, Jan

Gdy idziemy na przepustkę

Ciechan, Zbigniew

Skokowski, Jerzy

Gdyby nie ty i ja

Ciechan, Zbigniew

Bernat, Anna

Idzie świt

Ciechan, Zbigniew

Litwiniuk, Jerzy

Jedzie Maj

Ciechan, Zbigniew

Karaszewski, Stanisław

Jesień, jesień , jesieniucha

Ciechan, Zbigniew

Bernat, Anna

Kupimy choinkę

Ciechan, Zbigniew

Gellnerowa, Danuta

Marzec – czarodziej

Ciechan, Zbigniew

Bernat, Anna

Niedzisiejsi zakochani

Ciechan, Zbigniew

O kochaniu misia

Ciechan, Zbigniew

Stefanowska, Halina

Przekomarzanka

Ciechan, Zbigniew

Stefanowska, Halina

Przy winie

Ciechan, Zbigniew

Dagnan, Marek

Przyjedź do nas Mikołaju

Ciechan, Zbigniew

Bernat, Anna

Regulaminowa piosenka

Ciechan, Zbigniew

Gałkowski, Jan

Słoneczny prezent

Ciechan, Zbigniew

Dagnan, Marek

Sznurowadła

Ciechan, Zbigniew

Stefanowska, Halina

Takiemu to dobrze

Ciechan, Zbigniew

Łebkowski, Mirosław
Werner, Stanisław

Tam, gdzie matka...

Ciechan, Zbigniew

Bernat, Anna

Ulica Targowa

Ciechan, Zbigniew

Kondratowicz, Janusz

W tym jest cały smak

Ciechan, Zbigniew

Bernat, Anna

Wojsko od rana śpiewa

Ciechan, Zbigniew

Jastrzębiec-Kozłowski, Andrzej

Zapraszamy do śpiewania

Ciechan, Zbigniew

Bernat, Anna

Więcej...
Bibliografia