Gozdawa, Zdzisław

Zgłoszenie do artykułu: Gozdawa, Zdzisław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

A ja Ciebie nie oddam nikomu

Gozdawa, Zdzisław

Stępień, Wacław

Bez śladu

Petersburski, Jerzy
Gozdawa, Zdzisław

Stępień, Wacław

Budujemy nowy dom

Gozdawa, Zdzisław

Stępień, Wacław

Casanova

Gozdawa, Zdzisław

Stępień, Wacław

Chcecie to wierzcie

Wiehler, Zygmunt

Stępień, Wacław
Gozdawa, Zdzisław

Cóż ci więcej mogę dać

Krajewski, Seweryn

Gozdawa, Zdzisław
Stępień, Wacław

Cyklista 1904

Gozdawa, Zdzisław

Stępień, Wacław

Dopóki życie trwa

Gozdawa, Zdzisław

Stępień, Wacław

Dwie na jednego

Krajewski, Seweryn

Gozdawa, Zdzisław
Stępień, Wacław

Gdy się kogoś ma

Szpilman, Władysław

Gozdawa, Zdzisław
Stępień, Wacław

Limpopo

Gozdawa, Zdzisław

Loda

Gozdawa, Zdzisław

Stępień, Wacław

Małe mieszkanko na Mariensztacie

Gozdawa, Zdzisław

Stępień, Wacław

Marynika

Mălineanu, Henri

Gozdawa, Zdzisław
Stępień, Wacław

Nie trzeba płakać

Markowski, Jan Krzysztof

Gozdawa, Zdzisław

Nie udawaj

Rembowski, Stefan

Gozdawa, Zdzisław
Stępień, Wacław

Nie umiem powiedzieć nie

Gozdawa, Zdzisław

Stępień, Wacław

Nie żałuj dni

Marek, Jerzy Andrzej

Stępień, Wacław
Gozdawa, Zdzisław

Ochotnicza straż pożarna z Kapuścina

Gozdawa, Zdzisław
Stępień, Wacław

Tango z Kiercelaka

Stępień, Wacław
Gozdawa, Zdzisław

Stępień, Wacław
Gozdawa, Zdzisław

Tulipany

Markowski, Jan Krzysztof

Gozdawa, Zdzisław

Walc na niepogodę

Markowski, Jan Krzysztof

Gozdawa, Zdzisław

Warszawo, ty moja Warszawo

Gozdawa, Zdzisław

Stępień, Wacław

Wiosna raz

Markowski, Jan Krzysztof

Gozdawa, Zdzisław

Zabawa na budach

Sent, Janusz

Gozdawa, Zdzisław
Stępień, Wacław

Zielony kapelusik

Markowski, Jan Krzysztof

Gozdawa, Zdzisław

Więcej...
Bibliografia