Korczakowski, Jacek

Zgłoszenie do artykułu: Korczakowski, Jacek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Korczakowski, Jacek

Data urodzenia:

4 sierpnia 1939

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Data śmierci:

29 lipca 2013

Miejsce śmierci:

Gdańsk

Informacje

Literat i autor tekstów piosenek, także tłumacz i reżyser programów estradowych oraz kapitan żeglugi wielkiej. Absolwent Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. W 1956 r., jeszcze w czasie studiów, zadebiutował jako autor i aktor w kabarecie klubu studenckiego „Stodoła” w Warszawie. Związany był z nim do 1960 r. W latach 1961–1978 współpracował z teatrami Syrena i Buffo w Warszawie oraz z Teatrem Muzycznym w Gdyni, którego był także kierownikiem literackim i reżyserem. Pisał skecze, monologi i teksty piosenek dla kabaretów Wagabunda, Szpak, U Lopka i Dudek oraz dla wojskowych zespołów artystycznych. Dyrektor artystyczny Zespołu Marynarki Wojennej Flotyll. Współpracował z audycjami radiowymi Podwieczorek przy mikrofonieProgram z dywanikiem. Prowadził także autorski kabaret Coś z życia.

Autor:

– komedii muzycznych Panowie z ogłoszeniaCygańska letnia noc (muz. Stefan Rembowski);

– libretta musicalu Madagaskar (współaut. Danuta Baduszkowa, muz. Ryszard Damrosz);

– tekstów piosenek do komedii Hrabina z importu, Żołnierz królowej MadagaskaruOliver;

– tłumaczeń tekstów piosenek z języka angielskiego, francuskiego i rosyjskiego;

– scenariuszy programów estradowych i słuchowisk radiowych;

– tekstów piosenek m.in. dla Ewy Bem, Bogdana Czyżewskiego, Ludmiły Jakubczak, Anny Jantar, Ireny Jarockiej, Jerzego Michotka, Ireny Santor, Stankiewicz, Danuta, Ewy Śnieżanki, Teresy Tutinas, Zbigniewa WodeckiegoTadeusza Woźniaka.

W latach 2008-2012 sekretarz generalny i prezes Związku Polskich Autorów i Kompozytorów (ZAKR), wieloletni członek Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Jest laureatem II nagrody za Szeptem na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Sopot ’62 i wyróżnienia za W poczekalni życia na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’89.

Jego karierze poświęcone jest hasło w telewizyjnej wersji Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej (odcinek 44 w reżyserii Ryszarda Wolańskiego)[1], [2].

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.kppg.waw.pl/Strona%202019/person.php?osoba=13724
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 16.12.2019].