Piotrowski, Paweł

Zgłoszenie do artykułu: Piotrowski, Paweł

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Armia

Droga

Metal Mind Productions

2005

CD

Armia

Duch

Ars Mundi

1997

CD

01:08:52

Armia

Duch

Metal Mind Productions

2005

CD

01:08:52

Armia

Triodante

Ars Mundi

1999

CD

01:07:50

Armia

Triodante

Manufaktura Legenda

2009

CD

Armia

Triodante

Metal Mind Productions

2004

CD

01:02:21

Armia

Triodante

Metal Mind Productions

2009

CD

01:02:21

Dezerter

Blasfemia

Izabelin Studio

1992

CD

44:45

Dezerter

Jak powstrzymałem III wojnę światową: czyli nieznana historia Dezertera

Silverton

1993

CD

58:39

Dezerter

Kolaboracja II

Poljazz

1989

LP

Dezerter

Kolaboracja

Klub płytowy „Razem”

1987

LP

Dezerter

Wszyscy przeciw wszystkim

Arston

1990

LP

Więcej...
Bibliografia