O, gwiazdeczko, coś błyszczała

Zgłoszenie do artykułu: O, gwiazdeczko, coś błyszczała

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

O, gwiazdeczko, coś błyszczała

Do gwiazdeczki

O gwiazdeczko

Gwiazdka

Autor słów:

Pol, Wincenty[1]

Zieliński, Wojciech[2]

Zieliński, Wiktoryn[3], [4], [5], [6], [8]

Autor muzyki:

Sierosławski, Józef[2]

Lubomirski, Kazimierz[3], [4], [5], [6], [8]

Informacje

Pieśń ukazała się w zbiorku Wiktoryna Zielińskiego Drobne pisma poetyckie (1842)[3], [8]. Tekst powstał w 1842 r., melodia dużo później. Piosenka zyskała wielką popularność w drugiej poł. XIX w[6].

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.