Piękna nasza Polska cała

Zgłoszenie do artykułu: Piękna nasza Polska cała

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Piękna nasza Polska cała

Mazur

Piękna nasza ziemia cała...

Autor słów:

Pol, Wincenty

Autor muzyki:

Sierosławski, Józef

nieznany[7]

Wawrzynowicz, Ludwik[14]

Melodia:

ludowa

popularna[7]

mazowiecka

Data powstania:

1830

Informacje

Utwór ukazał się w zbiorku Wincentego Pola pt. Pieśni Janusza w 1833 r[6].

Bibliografia

1. 

Śpiewnik pracownic polskich, s. 48, 49.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

2. 

Śpiewnik narodowy z nutami, s. 52.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

3. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 17.

4. 

Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 62, 63.

5. 

Śpiewnik polski, s. 53, 54.

6. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, s. 135, 215.

7. 

Niech rozbrzmiewa wolny śpiew: śpiewnik, s. 31, 32.

8. 

Pieśni narodowe z muzyką: w setną rocznicę trzeciego rozbioru Polski wydane. Z. 2, s. 26.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki.

9. 

Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 101, 102.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki.

10. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, z. I, nr 56, s. 74, 75; z. III, nr 32, s. 44, 45.
W śpiewniku zamieszczono dwa warianty melodii utworu. Wersja pierwsza została opublikowana w zeszycie I bez informacji na temat autora muzyki. W zeszycie III podano natomiast skróconą wersję tekstu pieśni.

11. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 110.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

12. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 114–116.

13. 

Śpiewnik młodej wsi: na 2 głosy, s. 88.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora słów i muzyki utworu.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.