Trubadurzy: piosenki, teksty, fotografie

Zgłoszenie do artykułu: Trubadurzy: piosenki, teksty, fotografie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoby (15)

Strzałka
  Nazwisko i imię
Strzałka
Data urodzenia
Strzałka
Data śmierci
Strzałka

Gaszyński, Marek

14.06.1939

15.01.2022

Głogowski, Marek

21.01.1947

Kleyny, Jerzy

10.02.1927

04.11.1999

Korzyński, Andrzej

02.03.1940

18.04.2022

Kowalewski, Sławomir

1946

Krawczyk, Krzysztof

08.09.1946

05.04.2021

Królikowski, A.

Lichtman, Marian

1947

Majewski, Czesław

14.06.1939

Mart, Jerzy

1913

1991

Patuszyński, Włodzimierz

17.01.1916

11.08.1983

Poznakowski, Ryszard

11.01.1946

Tylczyński, Andrzej

25.01.1925

11.07.2009

Wawrzkiewicz, Marek

21.02.1937

Winkler, Kazimierz

23.11.1918

05.07.2014

Więcej...

Zespoły (2)

Strzałka
  Nazwa
Strzałka
Rok powstania
Strzałka
Rok rozwiązania
Strzałka

Marta Bellan

Trubadurzy

1963

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.