Lekcja ¦piewania

Czterdziesta Siódma i Dwie Pi±te

Spis piosenek
SPIS PIOSENEK:
1. Pie¶ń konfederatów barskich
2. Stawam na placu
3. Idzie żołnierz borem, lasem
4. Do matki Polski
5. Przy sadzeniu róż
6. Bywaj dziewczę zdrowe
7. A gdy na wojenkę
8. Marsz Żuawów
9. Ostatni mazur
10. O mój rozmarynie
11. Piechota
12. Armata
13. My, Pierwsza Brygada
14. Białe róże
15. Hej, hej, ułani
16. Pałacyk Michla
17. Dzi¶ do Ciebie
18. Mury
19. Zielona WRON-a
20. Hymn internowanych ekstremistów
21. Solidarno¶ć góralska
22. Jad± go¶cie, jad±
23. Wędrujemy, wędrujemy
24. Wiwaty zza kraty
25. Ataman
26. Hymn Solidarno¶ci
27. Jeszcze Polska nie umarła
Opis lekcji

26 kwietnia 2013 r.,
Kraków - Nowa Huta, Aleja Róż
godzina 17.30

Tematem 47 2/5. Lekcji ¦piewania z udziałem artystów kabaretu Loch Camelot i ¶piewaj±cej publiczno¶ci były historyczne pie¶ni niepodległo¶ciowe oraz pie¶ni internowanych i skazanych w stanie wojennym w latach 1981 - 1985. Za¶piewali¶my razem piosenki, które wówczas bywały zakazane. Były w¶ród nich utwory znane, po wielokroć już ¶piewane, patetyczne i wesołe, ale także układane w więzieniach. 26 kwietnia 2013 roku, w XXV rocznicę strajków, które na nowo otworzyły drzwi do wolnej, niepodległej, demokratycznej Polski za¶piewali¶my je z dumn±, waleczn± Now± Hut±. Lekcja odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Uczestnicy otrzymali bezpłatne ¶piewniki.

47 2/5. Lekcja ¦piewania

26 kwietnia 2013 / BPP