Bywaj dziewczę zdrowa

Zgłoszenie do artykułu: Bywaj dziewczę zdrowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Bywaj dziewczę zdrowa

Pożegnanie

Bywaj dziewczę zdrowe

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor słów:

nieznany

Autor muzyki:

nieznany

Data powstania:

1830
Informacje zawarte w publikacjach nie są zgodne, co do daty powstania utworu. Można jednak termin ten zawęzić do lat 1830–1831.

Informacje

Pieśń powstała w okresie Powstania Listopadowego, prawdopodobnie jeszcze w 1830 r. Do dziś nie ustalono, kto jest jej twórcą. Niewykluczone, że autorem tekstu jest Rajnold Suchodolski, twórca wielu innych utworów patriotycznych[5]. Dzieło jest podobne z charakteru i nastroju do utworu Za Niemen. Pieśń wykonywano incydentalnie[2].

Oto charakterystyczny motyw romansowo–wojenny i myśl przewodnia wielu piosenek okresu powstania listopadowego. Z tego cyklu znane są: Bywaj zdrowa mi jagodo, Ostatni mazur i wiele innych utworów[9].

Bibliografia

1. 

M. B. Nowina, Pieśni narodowe, wojenne, obozowe, ludowe: z muzyką, Warszawa, Księgarnia Maksymiliana Borkowskiego, 1916, s. 31, 32.

2. 

Szul Bogusław, Piosenki leguna tułacza, Warszawa, 1919, s. 66, 67.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki i tekstu utworu. Publikacja zawiera trzy pierwsze zwrotki. W pierwszej zwrotce jest Nie zapomnę nigdy, jak mi jesteś droga zamiast Nigdy nie zapomnę, jak mi byłaś droga.

3. 

Straszewicz Marzenna, Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, Komorów, Prometeusz, 1992, nr 124.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki i tekstu utworu.

4. 

Woźny Michał, Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1987, s. 8.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

5. 

Wacholc Maria, Śpiewnik polski, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991, s. 38, 39.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki i tekstu utworu. Zawiera natomiast opracowanie muzyczne autorstwa Antoniego Szalińskiego. Publikacja nie zawiera czwartej i piątej zwrotki.

6. 

Świerzyński Michał, Pieśni narodowe z muzyką: w setną rocznicę trzeciego rozbioru Polski wydane. Z. 2, Słowa, Kraków, Księgarnia K. Wojnara i Spółki, 1900, s. 35.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

7. 

Pilecka Ligia, Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, wyd. Wyd 1 2 rzut, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1985, s. 14, 15.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

8. 

Łochowski Leon, Korniewski Wiesław, ...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, Warszawa, Oddział Kultury Departamentu Wychowania Wojska Polskiego, 1992, s. 99, 100.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki i tekstu utworu.

9. 

Adrjański Zbigniew, Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, Warszawa, Bellona, 1994, s. 71, 72.