Zgłoszenie do artykułu: Ostatni mazur

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Ostatni mazur

Jeszcze jeden mazur

Jeszcze jeden mazur dzisiaj

Autor słów:

nieznany

Szul-Skjöldkrona, Bogusław Maria Aleksander[1]
Napisał słowa w drugim wariancie tekstu.

Pomian-Łubiński, Ludwik Ksawery[7], [8], [9], [14], [17]

Autor muzyki:

nieznany

Tymolski, Fabian[7], [8], [9], [14]

Prosnak, Jan[8]
Dokonał opracowania muzycznego.

Melodia:

ludowa z ziemi wileńskiej[10]

ludowa[11]

Data powstania:

1863

Informacje

Mazur ten przez długie lata był mylnie kojarzony z wybuchem Powstania Listopadowego[14] (por.: Pieśń powstała prawdopodobnie przed bitwą pod Olszynką Grochowską[6]).

Jest to śliczna piosenka i powszechnie znana. Jej melodia niekiedy jest przypisywana Chopinowi. Latami całymi snuto na temat tego utworu różne domysły i przypuszczenia. Opowiadano o powstańczym balu przed bitwą o Olszynkę Grochowską, na którym nad ranem tańczono „białego mazura”. Doszukiwano się pochodzenia melodii i tekstu w czasach ułanów księcia Józefa. Tymczasem utwór napisał Ludwik Łubiński znacznie później[17].

Bibliografia

1. 

Piosenki leguna tułacza, s. 66, 95.

2. 

Żołnierska rzecz: zbiór pieśni wojskowych, s. 48, 49.

3. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 56.

4. 

Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 3.

5. 

To idzie młodość: śpiewnik jednogłosowy, s. 207, 208.

6. 

Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje, s. 37, 38, 401.

7. 

Śpiewnik polski, s. 69, 70.

8. 

Siedem wieków pieśni polskiej: śpiewnik dla młodzieży z komentarzem historycznym, s. 142–144.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

9. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, s. 58, 204.

10. 

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 149, 150.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

11. 

Niech rozbrzmiewa wolny śpiew: śpiewnik, s. 333, 334.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

12. 

Śpiewnik żołnierski. Cz. 1, s. 30.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

13. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 63.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

14. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 145–147.

15. 

Nasze piosnki polowe

16. 

Żołnierzowi – Bagnet i Wiersz

17. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 72.

18. 

Nowy_Spiewnik_Polski_1794_1914_1920_Wydanie_II

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.