Ej dziewczyno, ej niebogo

Zgłoszenie do artykułu: Ej dziewczyno, ej niebogo

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Ej dziewczyno, ej niebogo

Maki

Przekorna dziewczyna

Autor słów:

Makuszyński, Kornel[7]

Autor muzyki:

Niewiadomski, Stanisław[7]

Maklakiewicz, Jan[7]

Data powstania:

1914
Brak zgodności co do daty powstania utworu, jedna z publikacji podaje rok 1914 inna termin ten zamyka w latach 1918–1920.

Informacje

Piosenka powstała prawdopodobnie w 1918 r. i została natychmiast podchwycona przez cywilów oraz wojsko. Do tej pory zresztą jest ona często śpiewana[2].

Bibliografia