Hymn do Bałtyku

Zgłoszenie do artykułu: Hymn do Bałtyku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Wolności słońce pieści lazur,

łódź nasza płynie w świata dal,

z okrętu dumnie polska flaga

uśmiecha się do złotych fal.

I póki kropla jest w Bałtyku,

polskim morzem będziesz ty,

bo o twe wody szmaragdowe

płynęła krew i nasze łzy.

Strażnico naszych polskich granic,

już z dala brzmi zwycięski śpiew

i nie oddamy cię, Bałtyku,

zamienisz ty się pierwej w krew.

I póki kropla jest w Bałtyku,

polskim morzem będziesz ty,

bo o twe wody szmaragdowe

płynęła krew i nasze łzy.

Płyń, polska floto, płyń na krańce,

powita cię uchodziec brat,

twa flaga dumnie niech powiewa,

wolność i sławę niosąc w świat.

I póki kropla jest w Bałtyku,

polskim morzem będziesz ty,

bo doprowadzasz do rozkwitu

polskiego ludu złote sny.

Nad morzem krążył orzeł biały,

i ochrzcił fale własną krwią.

Pomorskie fale rozbrzmiewają

nad brzegiem morza piosnką tą:

I póki woda jest w Bałtyku,

polskim morzem będziesz ty,

bo doprowadzisz do rozkwitu

polskiego ludu złote sny.[1], [2], [5], [6], [7], [9]

Wariant 2

Strzałka

Wolności słońce pieści lazur,

łódź nasza płynie w świata dal,

z okrętu dumnie polska flaga

uśmiecha się do złotych fal.

I póki kroplą jest w Bałtyku,

polskim morzem będziesz ty,

bo o twe wody szmaragdowe

płynęła krew i nasze łzy.

Strażnico naszych polskich granic,

już z dala brzmi zwycięski śpiew.

I nie oddamy cię, Bałtyku,

zamienisz pierwej ty się w krew.

I póki kropla jest w Bałtyku...

Płyń, polska floto, płyń na krańce,

powita cię uchodźca brat,

twa flaga dumnie niech powiewa

i wolność, i sławę niesie w świat.

I póki kropla jest w Bałtyku...[3]

Wariant 3

Strzałka

Wolności słońce pieści lazur,

Łódź nasza płynie w świata dal,

Z okrętu dumnie polska flaga

Uśmiecha się do złotych fal.

I póki kroplą jest w Bałtyku,

Polskim morze będziesz ty,

/Bo o twe wody szmaragdowe

Płynęła krew i nasze łzy./bis

Strażnico naszych polskich granic,

Już z dala brzmi zwycięski śpiew.

I nie oddamy cię, Bałtyku,

Zamienisz pierwej ty się w krew.

I póki kropla jest w Bałtyku...[4]

Wariant 4

Strzałka

Wolności słońce pieści lazur,

Łódź nasza płynie w świata dal,

Z okrętu dumnie polska flaga

Uśmiecha się do złotych fal.

I póki kropla jest w Bałtyku,

Polskim morzem będziesz ty,

/Bo o twe wody szmaragdowe

Płynęła krew i nasze łzy!/bis

Strażnico naszych polskich granic,

Już z dala brzmi zwycięski śpiew.

I nie oddamy cię, Bałtyku,

Zamienisz pierwej ty się w krew.

I póki kropla...

Płyń polska floto, płyń na krańce,

Powita cię uchodziec brat,

Twa flaga dumnie niech powiewa,

Wolność i sławę niosąc w świat.

I póki kropla jest w Bałtyku,

Polskim morzem będziesz ty,

/Bo doprowadzasz do rozkwitu

Polskiego ludu złote sny!/bis

Nad morzem krążył orzeł biały,

I ochrzcił fale własną krwią,

Pomorskie straże rozbrzmiewały

Nad brzegiem morza piosnką tą:

I póki kropla...[10]

Bibliografia

1. 

Woźny Michał, Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1987, s. 88, 89.

2. 

Waśniewski Zbigniew, Kaszycki Jerzy, To idzie młodość: śpiewnik jednogłosowy, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1962, s. 222.

3. 

Wacholc Maria, Śpiewnik polski, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991, s. 131, 132.

4. 

Cepelli Jan, Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, Warszawa, Główna Księgarnia Wojskowa, 1933, s. 355, 356.

5. 

Bekier Elżbieta, Niech rozbrzmiewa wolny śpiew: śpiewnik, Warszawa, Książka i Wiedza, 1952-07, s. 35, 36.

6. 

Pilecka Ligia, Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, wyd. Wyd 1 2 rzut, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1985, s. 148, 149.

7. 

Łochowski Leon, Korniewski Wiesław, ...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, Warszawa, Oddział Kultury Departamentu Wychowania Wojska Polskiego, 1992, s. 47–49.
W publikacji błędnie podano rok zaślubin Polski z morzem – właściwa data to luty 1920 r.

8. 

Nowowiejski Feliks, Do Bałtyku: na chór mieszany a cappella, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1956
Publikacja nie zawiera informacji o autorze słów utworu.

9. 

Olszewski Jerzy, Śpiewnik młodej wsi: na 2 głosy, Warszawa, Centralny Związek Młodej Wsi, 1937, s. 83, 84.
Publikacja nie zawiera informacji o autorze słów utworu.

10. 

Adrjański Zbigniew, Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, Warszawa, Bellona, 1994, s. 326, 327.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.